Andrea Pandurović Ugrin

CARNET

Od 2016. godine zaposlena u uredu za projekte Europske unije u CARNET-u. 2021 godine postaje voditeljica tima za administraciju EU projekata. Andrea je bogato iskustvo stekla u radu s korisnicima, grupama te vođenju i osmišljavanju edukacija, kao i facilitaciji. U CARNET-u je uključena u provedbu e-Škole projekta kroz aktivnosti praćenja i izvještavanja o aktivnostima projekta. Uz e-Škole projekt sudjelovala je i na CARNET-ovim projektima koji obrađuju teme popularizacije znanosti i STEM područja. Također, Andrea sudjeluje u aktivnostima osmišljavanja, planiranja i pisanja novih CARNET-ovih projekata.

All Sessions by Andrea Pandurović Ugrin

14:30 - 14:55

e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola

Sustavno i redovito korištenje najmodernije tehnologije u učenju i poučavanju, adekvatna infrastruktura i računalna oprema u svim školama u Hrvatskoj kao i brojni razvijeni digitalni obrazovni sadržaji i e-usluge za nastavne i poslovne procese te niz edukacija za razvoj digitalnih komptencija školskih djelatnika - samo su neke od prednosti koje donosi CARNET-ov program e-Škole. Program, punog naziva "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće" je započeo još u ožujku 2015. godine pilot projektom u kojem je sudjelovala 151 škola. Na temelju iskustva iz pilot projekta, već u rujnu 2018. godine CARNET započinje s provedbom druge faze programa, "e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza)" te spomenuti projekt traje do listopada 2023. godine. Ideja projekta jest digitalna transformacija nastavnih i poslovnih procesa u svih školama u RH financiranima iz državnog proračuna. Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.