Hrvoje Bakić

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Od 2007. zaposlen u Ministarstvu znanosti i obrazovanja na poslovima pripreme i provedbe operativnih programa financiranih sredstvima strukturnih fondova EU. Od 2012. do 2018. voditelj Službe za programe i projekte EU koja funkcionira kao akreditirana jedinica zadužena za poslove pripreme i provedbe operativnog programa financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, od 2018.-2021. u Službi za strukovno obrazovanje uključen u poslove uspostave regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, a od 2021. do danas na mjestu načelnika Sektora za unapređenje sustava odgoja i obrazovanja. U postupku izrade Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja do 2027. godine sudjelovao je u procesu u ulozi zamjenika voditelja Radne skupine zadužene za izradu Nacrta dokumenata.

All Sessions by Hrvoje Bakić

16:00 - 16:30

Nacionalni razvojni plan odgojno-obrazovnog sustava - što nas čeka

Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine operativno definira provedbu strateškog cilja i prioritetnih područja javnih politika za sektor odgoja i obrazovanja iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS). Provedba mjera Nacionalnog plana predviđa modernizaciju sustava na svim razinama odgoja i obrazovanja te uključuje: - mjere u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju kako bi se svakom djetetu osigurala pristupačnost visokokvalitetnom sustavu radi ostvarivanja prava na kvalitetan odgoj i obrazovanje od najranije dobi te osigurali standardi kvalitete i resursi za podršku djeci izloženoj riziku socijalne isključenosti; - mjere u osnovnoškolskom i općem srednjoškolskom obrazovanju kojima će se unaprijediti materijalni i kadrovski uvjeti osnovnoškolskog i općeg srednjoškolskog obrazovanja, prilagoditi odgojno-obrazovni sustav za uvođenje cjelodnevne škole, unaprijediti provedba kurikuluma i kvaliteta poučavanja u svrhu postizanja odgojno-obrazovnih ishoda; - mjere u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi se omogućila bolja povezanost strukovnog obrazovanja i tržišta rada, podizanje njegove kvalitete i relevantnosti te osigurala viša razina zapošljivosti osoba s kvalifikacijama; - mjere u području obrazovanja odraslih usmjerene na povećanje obuhvata odraslih uključenih u cjeloživotno učenje i promociju stjecanja znanja i vještina u svrhu osiguravanja osobnog i profesionalnog razvoj pojedinaca i njihovu povećanu produktivnost na tržištu rada; - mjere u području visokog obrazovanja usmjerenih na povećanje dostupnosti, kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja radi povećanja udjela osoba s kvalifikacijom visokog obrazovanja te njihove povećane zapošljivosti; - mjere koje se odnose na razvoj i primjenu sustava potpore za djecu, učenike i studente s teškoćama, darovitu djecu i učenike, djecu i učenike pripadnike nacionalnih manjina te djecu i učenike pripadnike hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske; - mjere usmjerene na daljnju primjenu digitalne tehnologije na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava.