Mislav Balković

Visoko učilište Algebra

Mislav je od 1998 vezan uz područje obrazovanja, a od 2000 je stalno zaposlen u učilištu Algebra na mjestu ravnatelja gdje pokreće i sudjeluje u izvođenju ključnih razvojnih projekata učilišta Algebra. Fokus mu se od 2007 godine usmjerava na izgradnju visokog učilišta Algebra i njegovih studijskih programa i sustava osiguravanja kvalitete. Kao dekan visokog učilišta od 2008 godine postaje i aktivno uključen u inicijative koje promiču i izgrađuju obrazovanje na svim razinama. Radio je na Strategiji obrazovanja i znanosti, trenutno je član ili je bio član niza stručnih tijela poput; Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologiju (2010-2016), povjerenstva za uspostavu HKO, povjerenstva za izradu Zakona o obrazovanju odraslih, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju itd, te je dopredsjednik Hrvatske udruge poslodavaca u obrazovanju (HUP-UPO), član izvršnog odbora HUP-a i član Akreditacijskog savjeta AZVO. Mislav je u tri mandata bio predsjednik sektorskog vijeća za elektrotehniku i računarstvo (2009-2021), a sve ove pozicije uvijek vidi kao priliku da u Hrvatskoj pomogne stvoriti konkurentno okruženje u kojem vrijedi živjeti i raditi. Mislav je nepopravljivi optimist koji vjeruje kako su rezultati na poslovnom ili privatnom planu proporcionalni uloženoj vjeri u uspjeh, strasti i radu.

All Sessions by Mislav Balković

11:00 - 11:30

Vrijedi li ulagati u razvoj vještina?

Kroz predavanje će biti prikazan utjecaj obrazovanja na pojedine aspekte razvoja društva, od digitalizacije gospodarstva i time potpore ekonomskom razvoju do utjecaja na druge segmente poput izbora dominantnih politika. Ukratko će biti prikazano koliko se brzo u posljednjih pedesetak godina razvijao gospodarski sektor, kako su se mijenjala očekivanja korisnika obrazovnih institucija i kako je digitalizacija utjecala na obrazovanje. U tom kontekstu bit će prikazani i izabrani domaći pokazatelji koji daju uvida u elemente ponašanja u digitalnom svijetu koje razvija naš sustav obrazovanja (ili ih propušta razviti). Na kraju ćemo se pozabaviti s fenomenom utjecaja daljnje digitalizacije kroz streloviti rast umjetne inteligencije na način na koji ćemo učiti i radit. Ovdje će biti dane strateške preporuke kako se na razini pojedinca ili obrazovnog sustava pozicionirati kako bi tehnologija komplimentirala naš rad, a ne postala naš glavni konkurent koji će nam uzimati radna mjesta.