Natalija Ćurković

NCVVO

Natalija Ćurković je psihologinja zaposlena u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja gdje radi kao voditeljica Odjela za istraživanje. Doktorirala je u području psihologije obrazovanja te je svoje preddoktorsko i poslijedoktorsko usavršavanje provela u SAD-u u svjetskim centrima izvrsnosti u području edukacijskih mjerenja i evaluacije obrazovnih politika. Svojim radom doprinijela je uspostavi sustava kvalitete u brojnim aspektima vanjskog vrednovanja obrazovanja. Snažno podržava rad u interdisciplinarnim timovima i umrežavanje ustanova u sustavu obrazovanja.

All Sessions by Natalija Ćurković

16:10 - 16:35

Umrežavanje kao osiguranje kvalitete sustava

Suvremeno globalno društvo temelji se na različitim obrascima i oblicima umrežavanja. Privatne i javne ustanove svakim danom sve više svojih ljudskih, vremenskih i financijskih resursa troše u uspostavu suradnji i privlačenje strateških partnera. Ovakvi trendovi nisu zaobišli ni sustav odgoja i obrazovanja koji je tradicionalno poznat po svojoj tromosti i otporu prema brzim promjenama. Međutim, pandemija COVID-19 primorala je i ovaj tromi sustav da učini snaži iskorak prema umrežavanju pojedinaca, ali i čitavih dijelova sustava. Ipak, umrežavanje krije neke zamke koje proizlaze iz horizontalnog vođenja mreža suradnika. Ono može dovesti do neravnomjerne raspodjele poslova i difuzije odgovornosti unutar mreže. Stoga je važna uloga „sustava“ kao onoga koji vertikalno upravlja uspostavljenim mrežama. Na primjeru suradnje ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja predstavit će se vertikalni i horizontalni načini upravljanja mrežama pojedinaca i ustanova.