Vinko Filipović

NCVVO

Vinko Filipović, profesor geografije, sedamnaest je godina radio kao učitelj, bio je jedan od utemeljitelja Hrvatskog školskog sindikata Preporod, a od 1994. do 2004. i njegov predsjednik. Od 2004. do 2015. bio je ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, a potom savjetnik u Kabinetu ministra znanosti i obrazovanja. Od 2015. do 2021. radio je kao direktor razvoja i marketinga u Školskoj knjizi.Kao ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje pokrenuo je unapređenje sustava stručnog usavršavanja svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa (Strategija stručnog usavršavanja 2009.-2013., Strategija 2014.-2020.). Pokretač je organizacije prvog stručnog skupa o Domovinskom ratu 2008. godine te stručnog skupa o holokaustu, koji je uspješno provođen više od deset godina. Potaknuo je efikasniji sustav napredovanja odgojitelja, učitelja i nastavnika u zvanja mentora i savjetnika, modernizirao sustav natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola te osmislio Oskar znanja koji se od 2005. godine dodjeljuje učenicima državnim prvacima i učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima.

All Sessions by Vinko Filipović

15:00 - 15:30

NCVVO i izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja

Obrazovni sustavi poznati su po svojoj tromosti i opiranju promjenama, No, u hrvatskom su se obrazovnom sustavu u posljednjih nekoliko godina dogodile promjene koje su dovele do naglih tranzicija. To je u prvome redu bilo zbog pandemije koja se dogodila u jeku kurikularne reforme i donošenja novih predmetnih kurikuluma. Nadalje, brojne su škole, učitelji i učenici bili pogođeni potresima te posljedičnom reorganizacijom nastave. Sve je to hrvatske učitelje i učenike dovelo pred brojne izazove. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u takvoj je situaciji odgovorio uvođenjem novih oblika praćenja i vrednovanja učenika koji u prvome redu imaju formativni karakter. To su u srednjim školama probni ispiti državne mature, a u osnovnim školama nacionalni ispiti.