Loading...

Četvrtak (2.11.2023.)

Registracija

Registracija

SVEČANO OTVARANJE

SVEČANO OTVARANJE

Naziv sekcije: Uspostava sustava podrške darovitima i visokomotiviranima

Nema mjesta za male snove

prof. Primorac će govoriti o svom djetinjstvu, odrastanju u Splitu, svojim znanstvenim rezultatima i svjetskoj znanstvenoj karijeri, prijateljstvima s brojnim Nobelovcima i svjetskim državnicima, izgradnji Sveučilišta u Splitu i Hrvatske kao društva znanja, te nizu projekata koji globalno snažno pozicioniraju državu.

Centar izvrsnosti - Ideja, rad i budućnost

Ravnatelj CI SDŽ upoznat će prisutne s idejom pokretanja Centra izvrsnosti. Izazovi s kojima smo se susretali, promjene, razvojni planovi i ciljevi mogu biti inspiracija za vlastiti rad ali i poziv da nam se pridruže i postanu dio priče Centra izvrsnosti i Regionalnog znanstvenog centra.

MaLi Model – Generacijsko testiranje darovitosti

Od šk. god. 2020./21. u Splitsko-dalmatinskoj županiji provodimo generacijsko testiranje darovitosti u području matematike na učenicima četvrtih razreda. U ovom izlaganju predstavit ćemo razvoj postupka testiranja i predstaviti dio podataka. Objasnit ćemo i praktičnu primjenu ovakvih istraživanja i prednosti za sve uključene- djecu, roditelje, učitelje, škole, ali i širu zajednicu. 

Discover your TALENT - Put prema uspostavi nacionalnog sustava detekcije talenata u sportu

Cilj predavanja je prezentirati aktivnosti na ERASMUS + SPORT projektu TALENT čiji je koordinator CISDŽ, a u kojem sudjeluje 7 partnera iz 7 europskih zemalja. Osnovni ciljevi projekta su stvoriti preduvjete za prepoznavanje darovitih mladih sportaša te usmjeravanje i razvoj; edukacije i ukazaivanje na važnost dual-karijere sportaša i spriječiti odustajanje.

Petak (3.11.2023.)

Registracija

Registracija

Naziv sekcije: Nove tehnologije u radu s darovitima

Kodovi svugdje oko nas

Kako danas učiniti nastavu zanimljivom i potaknuti nadarene učenike na djelovanje i kreativnost? Pokušali smo to ovim projektom koji povezuje područje glazbene kulture i nastave informatike u OŠ Josip Pupačić s glazbenom školom Lovro pl. Matačić u Omišu.

Virtualni asistenti u obrazovanju: pomoćnici učiteljima i darovitim učenicima

Virtualni asistenti u obrazovanju igraju ključnu ulogu u podršci učiteljima i darovitim učenicima. Cilj ovog predavanja je pružiti sudionicima dublje razumijevanje kako virtualni asistenti obogaćuju obrazovno iskustvo, s fokusom na potrebama darovitih učenika te ih potaknuti na primjenu ovih tehnologija kako bi unaprijedili obrazovno iskustvo darovitih učenika.

AI 2.0: Nova era i budući potencijal

U ovom predavanju istražit ćemo ključne inovacije i napretke u području umjetne inteligencije (AI) s posebnim naglaskom na novoj eri, poznatoj kao AI 2.0 koja predstavlja najnoviju evolucijsku fazu umjetne inteligencije, koja donosi duboke promjene u različitim sektorima društva te oblikuje način na koji razmišljamo i primijenjujemo tehnologiju.

LegoSTEAM

Cilj predavanja je prikazati uporabu Lego robota Spike u radu s darovitim učenicima. U predavanju će biti predstavljena radionica koja je oblikovana na interaktivni istraživački usmjeren način. Radionica se bazira na istraživanju pretvorbe energije kroz interdisciplinarni pristup.

Pitanja

Pitanja

Pauza

Pauza

Naziv sekcije: Oblici rada s darovitima I.

Daroviti u diferenciranoj nastavi

Tijekom prošle školske godine provedeno je akcijsko istraživanje vezano za provođenje diferencirane nastave u učionici. Utječe li diferencirana nastava realizirana kroz grupni rad na razvoj matematičkih kompetencija učenika i na njihov osobni napredak? Ako želite vidjeti kako je proteklo akcijsko istraživanje dođite i poslušajte ovo predavanje!

Mentorstvo učenicima u prirodoslovlju kao korak do uspješnog razvoja darovitih učenika

Cilj predavanja je osvijestiti važnost mentoriranja potencijalno darovitih učenika s naglaskom na područje prirodoslovlja (biologija, fizika, kemija i fizička geografija), vrste mentorskih odnosa, prednosti i potencijalne zamke mentorstva, što mentori rade zajedno i važnost evaluacije mentorstva.

Slobodno vrijeme učenika s posebno odgojno-obrazovnim potrebama

Cilj ovoga rada je prikazati slobodno vrijeme učenika s posebno odgojno-obrazovnim potrebama iz perspektive njihovih roditelja. Za potrebe ovog istraživanja kreiran je anketni upitnik. Sudionici istraživanja su roditelji učenika potencijalno darovitih Osnovne škole Visoka Split i roditelji učenika s teškoćama u razvoju polaznika ustanove COOR Podravsko sunce Koprivnica.

Kamp za darovitu djecu kao pokretač lokalne zajednice

Ljetni STEM kamp za darovitu djecu je održan u Dugoj Resi s ciljem omogućavanja darovitoj i visokomotiviranoj djeci da kroz rad u grupama i vođenim aktivnostima dođu u kontakt sa znanošću na njima zabavan i stimulirajuć način, upoznajući se s procesom pronalaženja otkrića i korištenja tih ideja u praksi.

Pitanja

Pitanja

Pauza

Pauza

Naziv sekcije: Oblici rada s darovitima II.

Uloga nastavničke interakcije u dosadi na nastavi

Istraživanje je provedeno na 1249 učenika sedmih i osmih razreda osnovne škole iz svih pet regija RH. Cilj je bio ispitati obilježja i prediktorsku ulogu nastavničke interakcije u učeničkoj dosadi te uvidjeti obilježja s obzirom na spol i dob, mjesto škole (selo/grad) i opći uspjeh ispitanika.

Poučavanje darovitih učenika uz inovativne metode poučavanja

Ovim predavanjem želimo educirati i potaknuti kolege da istraže i primijene inovativne metode poučavanja, koje se lako mogu uklopiti u nastavni proces, pogotovo s darovitim učenicima kako bi unijeli svježinu, kreativnosti i iznenađenje u nastavu i potaknuli brže i učinkovitije usvajanje obrazovnih ciljeva.

Svi smo daroviti ili darovitost je svuda oko nas

Cilj ovog predavanja usmjeren je na upoznavanje sudionika s programom za potencijalno darovite učenike u produženom boravku te potrebu stvaranja poticajne okoline pune podrške. Iskustvo rada s potencionalno darovitim učenicima pokazalo je da takvi učenici često imaju povećane emocionalne reakcije i izazovna ponašanja.

Darovito dijete kao voditelj nastavnog procesa

U hrvatskim školama većina darovite djece je uključeno u nastavu prema modelu razvrstavanja po dobi. Na takav način nailaze na nedovoljno stimulirajuću sredinu. Predstavit će 10 godina iskustva i zaključaka Projekta za darovite učenike u kojem se darovite učenike poticalo kao predavače/voditelje radionica.

Pitanja

Pitanja

Pauza

Pauza

Naziv sekcije: Inovativne metode u radu s darovitima

Eksperimentalni program - posebni odjel

Predstavljanje eksperimentalnog programa u školi i rada s visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima.

Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicima- mentorski rad

Izvrsnost kao poticaj

U ovom izlaganju predstavit ćemo aktivnosti koje smo proveli u Centru izvrsnosti te smo ih potom primijenile u školi. Kao rezultat toga imamo sve veću zainteresiranost učenika za prirodoslovlje, želju i interes učenika za radom na učeničkim istraživačkim projektima, te njihovo uključivanje u skupine potencijalno darovitih učenika u CI SDŽ.

Znamo da mogu, učinimo da i hoće

Sudionici će kroz predavanje upoznati način i primjere provedbe projektno/heurističke nastave koju koristim u radu s darovitim učenicima u Centru izvrsnosti i u svakodnevnoj nastavi. Cilj je potaknuti učenike da kroz sudjelovanje u nastavnom procesu razvijaju vještine istraživanja i samostalnog učenja

Pitanja

Pitanja

Registracija

Registracija

Naziv sekcije: Darovitost u području umjetnosti

Univerzalni jezik svijeta

Kroz primjere dobre prakse pokazat ću kako glazbu uključiti u sve aspekte odgojno-obrazovnog procesa. Sudionici će ovim predavanjem spoznati važnost glazbe i njenog uključivanja u nastavni proces.

Mali kreativci

Sudionicima konferencije želimo prikazati kreativnost naših učenika, pokazati metode koje koristimo u radu, drugačiji pristup nastavi u kojoj su učenici u prvom planu. Učenici istražuju, zaključuju, stvaraju nova djela na osnovu svojih ideja, a učitelj je moderator cjelokupnog odgojno – obrazovnog procesa.

STOPama i TikTokovima Cetine

Na ovome predavanju predstavile bismo projekt u kojemu smo zajedno s učenicima povezali tradicionalne teme s napretkom moderne tehnologije. Svoj smo projekt podijelile na dva dijela. Nastojale smo pobuditi u učenicima svijest o pripadnosti, rodnome kraju tako što smo prikazali Cetinu, ali i zavičajne legende u različitim digitalnim alatima.

Svijet zvuka i pokreta

Predavanje ističe osobine rada u individualnoj nastavi glazbene škole te uspoređuje sličnosti i različitosti pristupa učenicima razrednih odjela i pojedinačne nastave. Razmatra percepcije javnosti o darovitosti učenika umjetničke škole te očekivanjima roditelja, učitelja i samih učenika.

Pitanja

Pitanja

Pauza

Pauza

Naziv sekcije: Darovitost u području poduzetništva i aktivnog građanstva

Vrednovanje darovitih učenika u projektnoj nastavi PAG-a

Projektna/problemska nastava osposobljava učenike za konstruktivno uključivanje u rješavanje problema kako bi doprinijeli razvoju svoje zajednice. Sudionici će ovim predavanjem dobiti primjer dobre prakse različitih oblika vrednovanja iz područja projektne nastave iz aktivnog građanstva koji se može primijeniti na sličan način na projektnu nastavu iz drugih područja.

Daroviti učenici ambasadori održivosti

Darovita djeca poseban su dio društvene zajednice jer su izrazito motivirana da samostalno pronalaze nova pravila u područjima vlastitih interesa. Cilj je prikazati primjere prakse rada s darovitim učenicima kroz projekt proveden u sklopu Svjetskog dana zdravlja s ciljem ukazivanja na važnost zdravlja i blagostanja, kao trećeg cilja održivog razvoja.

Razvoj temeljnih vrijednosti u radu s darovitim učenicima

Predavanje govori o razvoju Temeljnih vrijednosti kroz razvoj projekta (energija) i igru Lego kockama. Osim istraživanja i razvoja projekta (svake godine je druga tema) učenici osmišljavaju izgled timskog modela koji rješava uočeni problem povezan s temom te programiraju robote u Lego Spark programu.

Daroviti učenici za ciljeve održivosti

Važan cilj je prepoznati potencijal darovitih učenika u stvaranju održivog svijeta. Njihove jedinstvene perspektive i inovativne ideje mogu uvelike doprinijeti pronalaženju rješenja za ekološke, društvene i ekonomske izazove s kojima se danas suočavamo te je stoga ključno pružiti im odgovarajuće obrazovne mogućnosti.

Pitanja

Pitanja

Pauza

Pauza

Naziv sekcije: Darovitost i informacijsko-komunikacijske tehnologije

Moć Umjetne Inteligencije: Inovativno Poučavanje Darovitih Učenika

Cilj ovog predavanja je osvijestiti sudionike o mogućnostima koje pruža integracija Umjetne Inteligencije u nastavu te ih opremiti ključnim alatima i konkretnim strategijama kako iskoristiti UI za poticanje dubljeg razumijevanja gradiva, motivaciju učenika te razvoj osobnih i intelektualnih potencijala.

Pročitaj, stani, razmisli

Ovim ćemo predavanjem osvijestiti strategije poučavanja čitanja s razumijevanjem, ukazati na važnost kritičkog razmišljanja i razvijanja istog kod učenika. Bavit ćemo se pristupima rješavanju zadataka i ponuditi savjete u radu s učenicima.

Digitalno i kreativno

Tijekom izlaganja bit će prezentirano na koji način smo iskoristili digitalno okruženje za komunikaciju, suradnju, razmjenu i podršku u zajednici praktičara, koliko smo u tome bili uspješni, koje smo benefite ostvarili te na koje smo izazove nailazili prilikom realizacije pojedinih aktivnosti.

Maštaj i stvaraj digitalnu priču!

Rad donosi primjer iz prakse kojim se povezalo nastavu Informatike s nastavom Hrvatskoga jezika. Rad pokazuje kako lektira može biti obrađena na novi način i kako nas književni tekstovi mogu poticati na vlastito stvaranje i promišljanje o problemima s kojima se svakodnevno susrećemo

Pitanja

Pitanja

Pauza

Pauza

Naziv sekcije: Daroviti u STEM području

Djevojčice u STEM-u

U Prvoj osnovnoj školi u Ogulinu pokrenuto je ekipno natjecanje pod nazivom „Djevojčice u STEM-u“, i “Djevojčice u Informatici”. Natjecanje je proizišlo iz potrebe da se učenicima pruži dodatna aktivnost koja će potaknuti njihov interes za STEM područje i znanost.

RaSTEMo s GLOBE-om

Veliki broj učenika već deset godina sudjeluje u GLOBE programu, svakodnevno opažajući stanje okoliša i to na području atmosfere, hidrosfere, pedosfere i biosfere. Učenici aktivnim učenjem, opažanjem i istraživanjem stanja okoliša razvijaju vještine praktičnoga rada i prirodoznanstvenog promišljanja te razvijaju interes za istraživanjem u drugim nastavnim predmetima.

Primjer dobre prakse u radu s darovitim učenicima: Primjena IKT u prirodnim znanostima

Sudionici će ovim predavanjem uvidjeti mogućnosti, način i metode rada s darovitim učenicima na istraživačkom projektu koji povezuje područja informatike i prirodnih znanosti. Cilj je pokazati važnost primjene IKT u prirodnim znanostima u svrhu praćenja promjena u okolišu i paralelnog razvijanja svih sastavnica STEM-a u izradi istraživačkog projekta.

STEMajmo održivo

Suvremena nastava potiče stjecanje novih znanja i vještina te cjeloživotno učenje i obrazovanje učenika. Suvremenim metodama i načinima poučavanja učenike se usmjerava na usvajanje različitih kompetencija. Škola uočava, usmjerava i prati napredak darovitih učenika u obrazovanju. Tijekom nastave različitih nastavnih područja potiču se istraživanja, proučavanja i analiziranja aktualnih tema suvremenog...

Pitanja

Pitanja

Provedba istraživačkog rada

Cilj radionice je upoznati polaznike s metodologijom provedbe istraživačkog rada uz programsku potporu. Tijekom radionice polaznici će naučiti postavljati istraživačka pitanja, predviđati ili postavljati hipotezu, samostalno opažati, sortirati, uspoređivati, statistički obrađivati podatke te zaključivati i vrednovati podatke.

Društveno Odgovorno Poduzetništvo za Darovite Učenike od 5. do 8. razreda

To je moj proizvod!

Cilj predavačice je prenijeti svoje iskustvo sudionicima u kreiranju zadataka u kojima se kreativni i praktični kapacitet učenika može razvijati. Sudionici ove radionice će izraditi svoje proizvode na zadanu temu prema zadanim propozicijama i na kraju predstaviti svoje radove i provesti vršnjačko vrednovanje.

Kemijski pokus kao izazov darovitom učeniku

Radionica će prikazati primjere jednostavnih pokusa koji su dobar temelj nastavi učenja otkrivanjem i koja je prilagođena prosječnoj hrvatskoj učionici kemije. Tijekom radionice sudionici će analizirati obrazovne ishode koje učenici trebaju imati usvojene da bi mogli uspješno sudjelovati u takvom nastavnom satu.

Darovitost kao poveznica hrvatskog jezika i biologije

Radionica je osmišljena tako da daroviti učenici imaju priliku iskustveno učiti – kako od zbira informacija odabrati relevantne za ostvarivanje zadataka i kako ih uključiti u novi kontekst. Sudionici će ovom radionicom dobiti ideje kako korelirati nastavu biologije i hrvatskog jezika, koristeći digitalne alate.

Subota (4.11.2023.)

Registracija

Registracija

Naziv sekcije: Praktični primjeri uspostave sustava podrške darovitima

Identifikacija i praćenje kao dio sustavne skrbi za darovite učenike

U izlaganju će biti predstavljeni instrumenti koje je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja izradio u sklopu suradnje s Centrom izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije na projektu Jadranski RZC STEM. Radi se o instrumentima kojima je cilj identifikacija potencijalno darovitih učenika četvrtog i sedmog razreda u području matematike i integriranog prirodoslovlja.

STEAM izazovi i uspjesi volonterskog rada zadarovitu i/ili kreativnu djecu i mlade u Splitu

Pregled događaja i osobnih iskustava volonterskog rada u Splitu na području STEAMa. Udruga maketara Stari svijet, Festival znanosti u Splitu, Udruga za fantastiku, igre i znanstvenu fantastiku F&ST i Oceanografi na otoku ostvarili su preko 1000 sati novog javnog kvalitetnog sadržaja u kojima sam sudjelovao pokretanjem, osmišljavanjem i provođenjem.

Praktični savjeti za rad s darovitom djecom:Iskustvo i primjeri iz prakse

Udruga Eureka ima bogato iskustvo u promicanju znanosti među najmlađima kroz raznolike inicijative. Naše aktivnosti usmjerene su poticanju znatiželje, razvoju kritičkog i analitičkog načina razmišljanja. U ovom izlaganju ćemo podijeliti naše iskustvo i primjere dobre prakse, kako bismo doprinijeli unapređenju rada s darovitom djecom.

Pauza

Pauza

Primjer dobre prakse - Centar DaR Zadar

Cilj predavanja je prikazati dosadašnje i planirane aktivnosti Centra, odnosno zainteresiranim sudionicima kroz primjer dobre prakse pružiti ideje za daljnji rad s darovitim učenicima. Poseban naglasak bit će stavljen na opis radionica usmjerenih na razvoj socio-emocionalnih vještina darovitih učenika i generacijsko testiranje učenika svih prvih razreda na području grada Zadra.

Doba metamorfoze - kako da im izrastu krila -rad s darovitim tinejdžerima

Kroz ovo predavanje predstavit će se način rada sa darovitim tinejdžerima na radionicama „Iskrice“, Udruge „Vjetar u leđa“. Sudionici će biti upoznati s paletom aktivnosti za poticanje i razvoj socio-emocionalne dobrobiti darovite djece, kreativnosti, misaonih i komunikacijskih vještina te znanstvene i informatičke pismenosti.

Rad s darovitim učenicima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji

Budući da rad s darovitim učenicima u Republici Hrvatskoj još uvijek nije usustavljen na razini države, već ovisi o djelovanju motiviranih pojedinaca, cilj ovog predavanja je prikazati konkretne primjere i modele podrške darovitim učenicima unutar specifičnog regionalnog konteksta, odnosno unutar Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije.

Pauza

Pauza

OKRUGLI STOL: znanje se dijeljenjem množi - iskustva praktičara

Zaključci konferencije

Registracija

Registracija

Naziv sekcije: Daroviti u STEM području II.

Kialo: Putovanje u Svijet Argumentacije i razmjene ideja

Cilj ovog predavanja je upoznati nastavnike s Kialo alatom i demonstrirati kako ovaj alat može unaprijediti njihovu nastavu i potaknuti kritičko razmišljanje učenika. Kialo je online platforma za organiziranje i vođenje debata i rasprava, koja se pokazala iznimno korisnom u edukacijskom kontekstu.

Poticanje darovitosti kroz projektnu nastavu

Cilj predavanja je prezentacija primjera dobre prakse stečenih u radu s darovitom djecom tijekom provođenja školskih, nacionalnih i međunarodnih projekata. Sudionici će ovim predavanjem dobiti uvid u neke od inovativnih metoda rada s darovitim učenicima.

Pametna vrata

Ovim interaktivnim izlaganjem pokazat ćemo polaznicima kako smo nizom aktivnosti s darovitim učenicima naše škole razvili sustav za prepoznavanje lica koji uključuje kameru i integriranu funkciju učenja za prepoznavanje lica.

Produžene stvarnosti kao edukativni alat

Predavanje “”Produžena Stvarnost kao Edukativni Alat”” ima za cilj prenijeti znanje o korištenju produžene stvarnosti (eng. Extended Reality, XR) kao učinkovitog alata za obrazovanje. Ova prezentacija fokusira se na različite aspekte XR tehnologija, uključujući virtualnu stvarnost (VR), proširenu stvarnost (AR) i miješanu stvarnost (MR), i njihovu primjenu u edukaciji.

Pitanja

Pitanja

Pauza

Pauza

Naziv sekcije: Daroviti u području matematike

Natjecanje kao motivacija

Predavanje će se fokusirati na transformaciju tradicionalnih matematičkih natjecanja u inovativne i inkluzivne događaje koji potiču timski rad i razvoj strasti prema prirodnim znanostima kod učenika. Ukupni cilj ovog predavanja je istaknuti važnost stvaranja poticajnih i inkluzivnih okruženja za razvoj matematičkih vještina, timskog rada i strasti prema znanosti među učenicima.

Otključavanje potencijala

Predavanje se fokusira na rad s darovitim učenicima u kontekstu matematike te prikazuje različite metode, strategije i izazove koji su prisutni u obrazovanju ovih talentiranih mladih umova.

Kako pametnim glavicama približiti kompleksne matematičke ideje?

Predavanje može učiteljima i nastavnicima koji rade s darovitom djecom dati ideje na koji način ih zainteresirati za matematiku i kako im prezentirati kompleksne matematičke ideje.

Transfer znanja i međupredmetno povezivanje u poučavanju darovitih učenika

U radionici se pokazuje kako bi se povezivanje matematike, informatike, kemije i biologije (prirode i društva) stavilo u kontekst uz ponuđene vlastite primjere povezivanja navedenih nastavnih predemta u radu s darovitim učenicima s ciljem povećanja angažmana učenika i maksimizacije potnecijala darovitih učenika.

Potakni svoje inteligencije

Cilj radionice je poticanje i razvoj višestrukih inteligencija. Koristeći različite materijale i zadatke, književno umjetnički tekst sagledati ćemo s različitih strana pri čemu će sudionicima pružiti različite poglede na istu stvar. Tako ćemo na zabavan i zanimljiv način sudionicima pružiti slobodu u poticanju inteligencije, kreativnosti dajući im poticajan način izražavanja.