Loading...

Tijekom prošle školske godine provedeno je akcijsko istraživanje vezano za provođenje diferencirane nastave u učionici. Utječe li diferencirana nastava realizirana kroz grupni rad na razvoj matematičkih kompetencija učenika i na njihov osobni napredak? Ako želite vidjeti kako je proteklo akcijsko istraživanje dođite i poslušajte ovo predavanje!