Loading...

Važan cilj je prepoznati potencijal darovitih učenika u stvaranju održivog svijeta. Njihove jedinstvene perspektive i inovativne ideje mogu uvelike doprinijeti pronalaženju rješenja za ekološke, društvene i ekonomske izazove s kojima se danas suočavamo te je stoga ključno pružiti im odgovarajuće obrazovne mogućnosti.