Loading...

Tijekom izlaganja bit će prezentirano na koji način smo iskoristili digitalno okruženje za komunikaciju, suradnju, razmjenu i podršku u zajednici praktičara, koliko smo u tome bili uspješni, koje smo benefite ostvarili te na koje smo izazove nailazili prilikom realizacije pojedinih aktivnosti.