Loading...

Cilj ovog predavanja je osvijestiti sudionike o mogućnostima koje pruža integracija Umjetne Inteligencije u nastavu te ih opremiti ključnim alatima i konkretnim strategijama kako iskoristiti UI za poticanje dubljeg razumijevanja gradiva, motivaciju učenika te razvoj osobnih i intelektualnih potencijala.