Loading...

Pregled događaja i osobnih iskustava volonterskog rada u Splitu na području STEAMa. Udruga maketara Stari svijet, Festival znanosti u Splitu, Udruga za fantastiku, igre i znanstvenu fantastiku F&ST i Oceanografi na otoku ostvarili su preko 1000 sati novog javnog kvalitetnog sadržaja u kojima sam sudjelovao pokretanjem, osmišljavanjem i provođenjem.