Loading...

Predavanje ističe osobine rada u individualnoj nastavi glazbene škole te uspoređuje sličnosti i različitosti pristupa učenicima razrednih odjela i pojedinačne nastave. Razmatra percepcije javnosti o darovitosti učenika umjetničke škole te očekivanjima roditelja, učitelja i samih učenika.