Loading...

Cilj predavačice je prenijeti svoje iskustvo sudionicima u kreiranju zadataka u kojima se kreativni i praktični kapacitet učenika može razvijati. Sudionici ove radionice će izraditi svoje proizvode na zadanu temu prema zadanim propozicijama i na kraju predstaviti svoje radove i provesti vršnjačko vrednovanje.