Loading...

Istraživanje je provedeno na 1249 učenika sedmih i osmih razreda osnovne škole iz svih pet regija RH. Cilj je bio ispitati obilježja i prediktorsku ulogu nastavničke interakcije u učeničkoj dosadi te uvidjeti obilježja s obzirom na spol i dob, mjesto škole (selo/grad) i opći uspjeh ispitanika.