Loading...

Antonija Capan, mag. educ. math., učiteljica je Matematike. Autor je digitalnih obrazovnih sadržaja za udžbenik iz povijesti “Vremeplov 5” i “Vremeplov 6” te suautor radnih listova namijenjenih integriranoj nastavi Povijesti i Matematike za peti i šesti razred: “Heureka – brojevi su stvorili povijest”, “Heureka – s brojevima u novi svijet”. Autor je radne bilježnice za pomoć u učenju matematike u 8. razredu “Jasno kao broj 8” te suautor priručnika za dodatnu nastavu iz matematike “Matematika 7+”. Članica je Radne skupine predmetnih kurikuluma posebnih programa za osnovnu školu. U sklopu projekta Škola za život izradila je i objavila metodičke preporuke te videolekcije za podršku učiteljima za vrijeme nastave na daljinu 2020. i 2021. godine. Aktivno sudjeluje na raznim kongresima i konferencijama (CUC, Enter, Kongres matematike) sa predavanjima i radionicama. Jedna je od organizatorica ekipnog natjecanja iz matematike “nauMATiKA” te STEM konferencije u Karlovcu “stemKA”. Voli čitanje, natjecanja i igre.