Loading...

Daniela Marčetić nastavnica je Matematike u zvanju učitelja mentora u Srednjoj školi Duga Resa. Studirala je i diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Tijekom svog rada aktivno sudjeluje u školskim i izvanškolskim aktivnostima vezanim za rad s darovitom djecom. Autorica je plana i programa rada s darovitom i potencijalno darovitom djecom koji se provodi u Srednjoj školi Duga Resa za darovitu djecu grada Duge Rese. Predavač je i koordinator predavača na projektu KA RADDAR u organizaciji Karlovačke županije za darovite učenike osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije.