Loading...

Prof.dr. Dragan Primorac, je pedijatar, forenzičar i subspecijalist iz medicinske genetike. Na popisu je 2% znanstvenika na svijetu s najvećim utjecajem citiranosti. Prvi je nositelj titule “Global Penn State Ambassador” u povijesti tog Sveučilišta osnovanog 1855. godine. Donedavni je predsjednik Odbora za međunarodne odnose Američke Akademije za forenzičke znanosti i predsjednik je “International Society of Applied Biological Science” jednog od najuglednijih međunarodnog znanstvenih organizacija iz područja kliničke i forenzičke genetike u čijem radu sudjeluje i petero dobitnika Nobelove nagrade. Uz to predsjednik je Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sveta Katarina, Hrvatskog društva za humanu genetiku i Hrvatskog klastera konkurentnosti personalizirane medicine. Prof.dr. Primorac je osnivač i predsjednik Hrvatskog društva za personaliziranu medicinu.

Redoviti je profesor je na Penn State University, University of New Haven, kineskom Xi’an Jiaotong University, College of Medicine and Forensics te Medicinskim fakultetima Sveučilišta u Splitu, Osijeku i Rijeci. Ukupno je objavio oko 250 znanstvenih radova, kongresnih priopćenja i poglavlja u knjigama, a do sada je citiran oko 8.400 puta (Google Scholar). Pod njegovim vodstvom i u suradnji s američkom Mayo Clinic u Hrvatskoj pune 22 godine organizira znanstvene skupove iz područja personalizirane medicine na kojima je do sada prisustvovalo više od 6000 znanstvenika iz 76 država te 800 pozvanih predavača među kojima i sedam Nobelovaca. Osnivač je „Nobel Spirit“ TV emisija koje je pokrenuo u suradnji s HTV-om, gdje svake dvije godine s dobitnicima Nobelove nagrade u nazočnosti najizvrsnijih mladih znanstvenika iz svijeta obrađuje teme od općeg društvenog značaja, uključujući nove iskorake u biomedicinskim znanostima.

Prof. Primorac među prvim znanstvenicima u svijetu primjenjuje analizu DNA u svrhu identifikacije skeletnih ostataka masovnih grobnica i među utemeljiteljima je forenzičke genetike u Hrvatskoj.  Sa svojim timom 1993. godine objašnjava molekularni mehanizam jednog tipa bolesti krhkih kostiju u djece (Osteogenesis Imperfecta), 2000. godine autor je izvornih rezultata o podrijetlu Europljana među njima i Hrvata, koji su objavljeni u časopisu Science, te autor rada objavljenom u časopisu Nature u kojem je s genetskog aspekta napravljen veliki iskorak u razumijevanju jedne od najznačajnijih migracija anatomski modernog čovjeka koja se dogodila prije 75 000 godina sa područja Afrike. 

  1. 2017. godine, sa suradnicima po prvi put do sada objašnjava molekularnu osnovu i terapeutski učinak mezenhimalnih stromalnih stanica izdvojenih iz masnog tkiva tijekom liječenju oštećenja zglobne hrskavice. Godine 2018. u suradnji s tvrtkom OneOme koju je osnovala čuvena američka Mayo Clinic po prvi put pokreće sustavno uvođenje farmakogenomskog testiranja kliničku praksu. 2020. godine kao predsjednik Zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza s američkim kolegama sukladno načelima personalizirane medicine, uvodi analizu 294 gena povezanih s nastankom iznenadne srčane smrti u sportaša s ciljem prevencije. 

Počasni je građanin u 5 gradova u Hrvatskoj i inozemstvu.  Dobitnik je više od 20 međunarodnih nagrada i odličja. Prof. Primorac je 2015. godine zbog iznimnih doprinosa u razvoju hrvatske i svjetske znanosti odlikovan odličjem Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, 5. listopada 2015. godine biva nagrađen Državnom nagradom za znanost, a 17. lipnja 2018. godine odličjem   “Red  Ante  Starčevića”  za sveukupni  dosadašnji  rad  te  iznimno uspješno  promicanje  međunarodnog položaja  i  ugleda  Republike Hrvatske na području znanosti, obrazovanja i politike.

Juniorski je taekwondo prvak bivše države. Zbog doprinosa razvoju sporta 2004. godine uručena mu je Srebrena plaketa Europskog olimpijskog odbora. Odlukom predsjednika Europske taekwondo federacije Sakisa Pragalosa 2019. godine uručen mu je počasni 7. Dan crni pojas World Taekwondo Europe organizacije. U američku Taekwondo Kuću slave (Hall of Fame) primljen je 2015. godine. U listopadu 2020. izabran je za člana Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora.

Od prosinca 2003. godine do srpnja 2009. obnašao je dužnost ministra znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a prema istraživanjima američkog International Republican Institute (IRI) iz 2007. godine građani Republike Hrvatske su ga proglasili najuspješnijim ministrom u Vladi Republike Hrvatske. Vodeći američki tjednik ‘Newsweek’ je zbog svih mjera koje je provodio prof.dr. Primorac, 2010. godine hrvatski obrazovni sustav prikazao jednim od najuspješnijih u svijetu. Naime, prema istraživanju iz 2010. godine, kojeg su proveli ugledni svjetski znanstvenici među kojima i nobelovci, a koje je objavio američki tjednik ‘Newsweek’, Hrvatska se prema kvaliteti obrazovanog sustava našla na 22-om mjestu u svijetu, ispred SAD-a, Italije, Grčke, Norveške, Portugala, Španjolske, Izraela, i brojnih drugih država.