Loading...

Ivana Bandić Štrbac diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla titulu magistre primarnog obrazovanja i odgojnih znanosti. Godine 2018. stekla je titulu magistre bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je kao stručni suradnik školski knjižničar u Osnovnoj školi Trilj u Trilju. Do sada je sudjelovala na brojnim županijskim, državnim i međunarodnim stručnim skupovima i konferencijama gdje je predstavljala primjere dobre prakse. Kontinuirano sudjeluje u organizaciji različitih projekata na školskoj razini.