Loading...

Ivana Mažar Marušić je diplomirala na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku gdje stječe zvanje profesorice matematike i informatike. Učiteljica je matematike i informatike od 2007. godine. Učiteljica je od 2015. u školskom E-timu te je aktivno sudjelovala u osmišljavanju i pisanju projekta temeljem kojeg je škola uvrštena među prvih 20 škola u Pilot projektu „e-Škole Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“. Šest godina je bila članica Programskog odbora Carnetove korisničke konferencije (CUC) te je svojim sudjelovanjem na konferencijama, gdje je predstavljala primjere dobre prakse upotrebe IKT-a u učenju i poučavanju, bila primjer i poticala druge učitelje da u istom smjeru unapređuju svoj odgojno obrazovni rad i svoja znanja. Imenovana je koordinatoricom 2. faze projekta e-Škole te administratoricom za S&T tablete (Škola za život). Osim toga imenovana je i voditeljicom Regionalnog obrazovnog centara (prvi ROC u Vukovarsko-srijemskoj županiji). Kao nastavnica matematike, redovito se stručno usavršava, održava predavanja i sudjeluje u različitim projektima kojima se popularizira matematika i prirodoslovne znanosti među učenicima osnovne škole, ali i dječjih vrtića grada Vukovara. Dugogodišnji je član školskih povjerenstava, predsjednica povjerenstva za školsko natjecanje iz matematike te natjecanje Klokan. Provodi radionice Abacus soroban u razrednoj nastavi. Sudjelovala je u međunarodnom projektu Korijeni sa Središnjem državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Interes za STEM ostvaruje projektima integrirane nastave, organizacijom terenskih nastavi, odlaskom s učenicima na Festival znanosti, suradnjom s lokalnom zajednicom, održavanjem Večeri matematike te sudjelovanjem u EU projektima u suradnji škole i VURE.