Loading...

Nada Ratković, mag.oec, je profesorica mentor ekonomske grupe predmeta u Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačić Sinj i asistentica na Katedri Kvantitativne metode na Ekonomskom Fakultetu u Splitu. Aktivni je edukator u Centru izvrsnosti Split te predavačica na brojnim međunarodnim i državnim konferencijama, webinarima i radionicama. Autorica i koautorica: udžbenika, radnih bilježnica digitalnih obrazovnih sadržaja, među-predmetnih tema, rubrika za vrednovanje te objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i međunarodnim časopisima i recenzira. Vrlo je aktivna u unaprjeđenju rada Škole i unaprjeđenju sustava obrazovanja. Za svoj rad je dobila mnoge nagrade i priznanja na nacionalnoj i globalnoj razini: STEM nagrade, Inovativni nastavnik, Najbolji istraživač i mnoge druge. U zadnje 4 školske godine izabrana je kao jedna od najboljih odgojno-obrazovnih radnika pri MZO.