Loading...

Natalija Palčić, završila je Ekonomski fakultet te dopunsko pedagoško psihološko obrazovanje nastavnika. Zaposlena je kao nastavnik društvene grupe predmeta u IV. gimnaziji “Marko Marulić” u zvanju savjetnika te je ravnateljica privatnog učilišta “Kliper”. Međužupanijska je voditeljica stručnog vijeća nastavnika Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije za Politiku i gospodarstvo, Sociologiju i Građanski odgoj. Autorica je udžbenika, radne bilježnice i priručnika za pripremu državne mature iz Politike i gospodarstva. Sudjeluje u pripremi i provedbi brojnih Erasmus+ i drugih projekata u svojoj školi, a tri puta je nagrađena nagradom MZO za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnoga sustava RH te državnom nagradom „Ivan Filipović“.