Loading...

Suzana Antunović zaposlena je kao docent na Odjelu za matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Dugi niz godina je mentor u radu s darovitom djecom u Centru izvrsnosti. Sudjelovala je na više znanstvenih i stručnih konferencija.