Branka Perić

Osnovna škola Gradac

Branka Perić, završila studij psihologije na Sveučilištu u Zagreb, zaposlena kao stručni suradnik psiholog u Osnovnoj školi Gradac. U svome radu poseban naglasak stavlja na provođenje školskih projekata, od kojih su neki i međunarodni, a kroz koje obrađuje teme građanskog odgoja i obrazovanja, poduzetništva, održivog razvoja, osobnog i socijalnog razvoja te zdravlja. Njeni projekti predstavljani su na konferencijama Vijeća Europe, državnim smotrama, godišnjim konferencijama hrvatskih psihologa, državnim i županijskim stručnim skupovima. Autorica više stručnih radova iz područja odgoja i obrazovanja i profesionalnog vođenja.

Tema: Projekt: Naše poduzeće Sunčana strana

Sažetak: Projekt Naše poduzeće Sunčana strana bio je usmjeren razvoju poduzetničkih kompetencija kod učenika kao pripremi za kasnije sudjelovanje u svijetu rada, ali i uopće odgovornom djelovanju u svim aspektima radnog života, neovisno o odabiru karijere. U razgovoru s učenicima u vezi njihovih profesionalnih interesa primijećeno je da su njihovi planovi većim dijelom usmjereni na bavljenje turizmom kroz poduzetništvo, a dio njih je već tijekom ljeta uključeno u obiteljske poslove vezane uz turizam. Nakon što su istražili tržište na način da su razgovarali poduzetnicima u mjestu te članovima svojih obitelji, učenici su se složili s prijedlogom da bi poduzeće trebalo proizvoditi rukotvorine – suvenire namijenjene gostima Općine Gradac. Izrađen je poslovni plan koji sadrži i razradu ekonomske opravdanosti, izabran naziv poduzeća, izrađen logo i slogan, snimljena je radio reklama te pripremljeni reklamni letci i reklamne obavijesti na mrežnim stranicama. U nastavku projekta naglasak je stavljen na očuvanje okoliša kao preduvjeta opstanaka svih živih bića te su učenici istraživali značenje i primjere cirkularne ekonomije, bioekonomije i socijalne ekonomije.  Jedan od poticaja za istraživanje mogućnosti izrade proizvoda od biomase bila je i Odluka Europskog parlamenta kojom se za sve zemlje članice od 2021. uvodi zabrana korištenja nekih plastičnih proizvoda

15:00 - 15:30

Petak 10.12. - UČENIČKI PROJEKTI KOJE VRIJEDI VIDJETI

Projekt naše poduzeće- Sunčana Strana