Valentina Lasić i Irena Ćapeta

OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela

Valentina Lasić zaposlena je kao učiteljica/nastavnica povijesti u OŠ dr. F. Tuđmana, Brela i SS fra A. Kačića-Miošića, Makarska. Sudjelovala je na 2 znanstvena skupa, autor je 5 znanstvenih članaka, stupanj dr.sc. stekla je 2018., a učitelj savjetnik 2020.g. Aktivni je član eTwinning tima te je za svoje projekte u 2021.g. dobila 6 oznaka kvalitete, u radu s učenicima koristi inovativne i poticajne metode rada s ciljem motiviranja učenika za samostalan rad, razvoj kritičkog promišljanja i didaktičkih vještina.

Irena Čapeta, profesorica povijesti i njemačkog jezika i književnosti, 2008. je na Informatičkom učilištu u Zagrebu, M SAN, stekla diplomu Specijalist za poslovnu informatiku - ECDL. Zaposlena je kao učiteljica Povijesti u OŠ oca Petra Perice, Makarska. Promovirana je u zvanje učitelj savjetnik. Voditelj je školskog aktiva, član projektnog tima i tima za kvalitetu te jedan od urednika školskog lista Koralj.

Tema: Interaktivna nastava povijesti- učenik istraživač

Sažetak: Kroz interaktivno predavanje polaznici će se upoznati s konkretnim primjerima korištenja didaktičkih alata (Genilay, Biteable) u nastavi povijesti kroz vođeni istraživački rad učenika na primjeru međuškolskog istraživačkog projekta (suradnja OŠ o.Petra Perice, Makarska, SŠ fra Andrije Kačića Miošića, Makarska i  OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela) o kulturnoj baštini Makarskog primorja (izrada interaktivnih karata, lenti vremena, video isječaka i animacija na zadanu temu). Korištenje ovih didaktičkih alata kao i povezivanje sadržaja različitih nastavnih predmeta učenicima omogućava učenje na zanimljiv i izazovan način, razvijanje suradničkih, didaktičkih i komunikacijskih vještina, kao i usvajanje povijesnih koncepata. Ponuđeni digitalni alati, osim što pružaju nove prilike za učenje i poučavanje, uvjetuju aktivno sudjelovanje učenika tijekom istraživačkog procesa te su svojim sadržajem prilagodljivi ovisno o sposobnostima i dinamici učenja učenika. Dostupni su i u besplatnoj verziji s nizom predložaka, animacija, prezentacija, mogućnosti ugrađivanja i prilagođavanja vlastitog materijala, a radi svoje vizualnosti i kreativnosti pružaju izvrstan odmak od ustaljenih metoda poučavanja.

13:00 - 13:30

Petak 10.12. - PROJEKTI - ALATI ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

Interaktivna nastava povijesti- učenik istraživač