Đurđica Stanešić i suradnice

Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb

Đurđica Stanešić zaposlena je u Školi za medicinske sestre Mlinarska, nastavnica strukovnih predmeta iz područja zdravstvene njege, savjetnica. Voditeljica Centra za ergonomiju i salutogenezu u RCK Mlinarska. Vanjski suradnik na projektima NCVVO-a , ASOO-a i MZO-a.

Tema: Salutogeneza i ergonomija u edukaciji učenika

Sažetak:

Djelatnosti različitih profesija obilježene su brojnim čimbenicima rizika za razvoj bolesti koje se povezuju s radom. Profesionalne bolesti karakterizira izrazita i specifična povezanost s radnim štetnostima i uvjetima. Najčešće su uzrokovane jednim uzročnim čimbenikom radnog mjesta, za koji je poznato i dokazano da uzrokuje upravo tu bolest. Bolesti vezane uz rad češće se pojavljuju u određenoj radnoj populaciji, a čine bolesti kompleksne etiologije, uzrokovane s više čimbenika, pri čemu je radno mjesto jedan od mogućih uzročnika. Bolesti pogoršane radom nisu uzročno vezane uz radne štetnosti ali ih oni mogu bitno pogoršavati. Implementacija salutogeneze i ergonomije u nastavni program utječe na kvalitetu života svakog učenika a kasnije ulaskom učenika u svijetu rada i na širu društvenu zajednicu smanjenjem stope oboljenja, smanjenjem broja dana izostanka s posla i manjim troškovima rehabilitacije. Razvoj i implementacija međupredmetne teme Salutogeneza i ergonomija u strukovne kurikulume jedna je od mogućnosti kako osigurati pravo na zdrav život i zaštitu zdravlja ljudi. U predavanju je predstavljen razvoj međupredmetne teme Salutogeneza i ergonomija, jedna od od projektnih aktivnosti ESF projekta Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska.

15:30 - 16:00

Subota 11.12. - PROJEKTI - ALATI ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

Salutogeneza i ergonomija u edukaciji učenika