Ivana Marić Zerdun i Marijana Gudić

Osnovna škola Trilj i OŠ kraljice Jelene

Ivana Marić Zerdun, profesorica biologije i kemije. Članica Tima za darovite i Tima za kvalitetu u OŠ Trilj,  voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja kemije za osnovnu školu Splitsko-dalmatinske županije. Suautor je udžbenika, radnih bilježnica, digitalnih sadržaja i priručnika kemije, zbirke zadataka iz ekologije i multimedijalnih materijala. Sudjeluje u međunarodnim projektima i projektima MZO-a, stekla je zvanje učitelja savjetnika. Izlagač je na županijskom, državnim i međunarodnim skupovima.

Marijana Gudić,  profesorica biologije i kemije. Radi u OŠ kraljice Jelene kao učitelji prirode, biologije i kemije. Članica školskog Tima za  darovite i Tima za kvalitetu. Voditelj je Županijskog stručnog vijeća  za biologiju Splitsko-dalmatinske županije. Suautor  udžbenika, radnih bilježnica, priručnika i digitalnih materijala  iz Prirode i Biologije. Sudjelovala kao izlagač na županijskim,  državnim i međunarodnim skupovima. Stekla zvanje učitelja mentora.  Nagrađivani učitelj treću godinu zaredom. Sudjeluje u projektima  na državnoj i međunarodnoj razini (Erasmus + i etwinning).

Tema: Konceptualne mape

Sažetak: Inovativna metoda poučavanja konceptualnim mapama suradničkim učenjem dviju škola, OŠ Trilj, Trilj i OŠ kraljice Jelene, Solin. Kod učenika partnerskih škola konceptualne mape iz područja biologije i kemije korištene su kao alat za metakogniciju, a mapiranje koncepata kao tehnika kojom učenici osvještavaju osobnu odgovornost za vlastito učenje i znanje. Prikazat će se načini izrade mapa bez obzira na područje poučavanja, učeničke mape (mapiranje početnika) i otkrivene miskoncepcije. Konceptualne mape su učinkovit način za identifikaciju razumijevanja darovitih učenika, kroz njih darovita, ali i ostala djeca procjenjuju svoje stečeno znanje i unaprjeđuju razumijevanje koncepata. Kao alternativni alat za procjenu, konceptualne mape mogu se koristiti za mjerenje viših razina razmišljanja na temelju Novaka i Gowina (1984), koji tvrde da konceptualne mape zahtijevaju višu razinu vještina mišljenja kao što su analiziranje, sintetiziranje i evaluacija. Često se pojam mentalne mape zamjenjuje konceptualnim mapama, što je pogrešno. Konceptualne mape su dvodimenzionalni hijerarhijski dijagrami koji ilustriraju odnose između i među pojedinim pojmovima.

17:30 - 18:00

Petak 10.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Konceptualne mape