Ivica Borić

SSŠ bana Josipa Jelačića Sinj

Ivica Borić je nastavnik geografije u Srednjoj strukovnoj školi bana Josipa Jelčića u Sinju. Održao je 20-ak radionica ne temu digitalnih kompetencija. Dobitnik je nagrade Ministarstva odgoja i obrazovanja za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja.  Tri godine zaredom nagrađen je kao jedan od najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika u Hrvatskoj.

Tema: Digitalni alati kartografske vizualizacije u nastavi geografije

Sažetak: Predočavanje društvenih i prirodnih procesa i pojava putem geografskih karata ima mnoge praktične primjene u nastavnom procesu. Odgojno-obrazovnim djelatnicima danas je na raspolaganju širok raspon inovativnih digitalnih alata uz pomoć kojih se stvaraju interaktivne karte. Radi se o kartama u digitalnom obliku koje se mogu koristiti na svim vrstama uređaja a sadržavaju različite podatke poput hiperveza, fotografija, videa, demografskih i klimatoloških podataka… Postoje brojni digitalni alati koji su jednostavni za korištenje a učenici i odgojno-obrazovni djelatnici ih mogu koristiti za kreiranje interaktivnih karta. Neki od popularnijih su: NatGeo MapMaker, Mapchart, Mapmaker, Google Earth, Datawrapper, Tripline. Pomoću ovih digitalnih alata korisnik može stvoriti karte s različitim podacima i zanimljivostima o pojedinim regijama i državama, koristiti specijalizirane vrste karata, kreirati tematske karte, unositi oznake mjesta, mjeriti udaljenost, dodavati slike, poveznice i videozapise na označena mjesta. Interaktivne karte se jednostavno dijele putem poveznica te se mogu ugraditi u različite vrste digitalnih nastavnih sadržaja.

15:00 - 15:30

Subota 11.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Digitalni alati kartografske vizualizacije u nastavi geografije