Jasminka Samardžija

Motivacijski govornik d.o.o.

Doc.dr.sc. Jasminka Samardžija, EMBA - je profesorica Mikroekonomije i Makroekonomije na RIT – Croatia, autorica knjige 'Intervjui sa 100 hrvatskih lidera o životu i razvoju karijere' i koautorica knjige 'Menadžment ljudskih potencijala u poslovnoj praksi'. Direktorica je tvrtke Motivacijski govornik d.o.o. Aktivna je i u domeni neformalne i formalne edukacije. Njeni treninzi uključuju praktična i dinamična predavanja, vježbe i zajedničke debate, što omogućuje svakom polazniku sagledavanje individualne korisnosti sadržaja seminara. Aktivna je autorica znanstvenih i stručnih članaka, kao i sudionica na interdisciplinarnim hrvatskim i međunarodnim konferencijama. Specijalizirala se za područje leadershipa, procjene i izgradnje tima te za razvoj strategije holističkog pristupa razvoju organizacija baziranog na samoprocjenjivanju. Životni i poslovni slogan koji voli dijeliti s drugima je: Ti to možeš!

Tema predavanja: Razvijaju li se lideri u školi? 

Sažetak: Mnogi profesori odabiru svoju profesiju jer žele rasti kroz rast i razvoj novih generacija. Profesori detektiraju područje interesa učenika, ohrabruju, osnažuju i potiču njihovu znatiželju davanjem smjernica za pronalazak dodatnih informacija. Korištenjem interaktivnog nastavnog procesa profesor postaje moderator nastavnog sata koji daje dodatni prostor učenicima za aktivnim sudjelovanjem u samomu procesu. Na taj način učenici dobivaju priliku za vođenjem i otkrivaju snagu timske sinergije. Takvi rani uspjesi, kao i potvrda od strane autoriteta - profesora, definiraju razvoj mladog čovjeka. Profesor postaje sukreator smjera razvoja buduće karijere današnjeg učenika, a sutrašnjeg lidera. Cilj predavanja je predstaviti rezultate provedenog istraživanja vezanog uz razvoj karijera „100 hrvatskih lidera" i demonstrirati korištenje interaktivnog HyFlex modaliteta predavanja u kojem će sudionici istovremeno biti prisutni na ZOOM-u (online), ali i uživo u dvorani, a svi skupa će aktivno sudjelovati u predavanju.

15:30 - 16:00

Petak 10.12. - VJEŠTINE BUDUĆNOSTI, IZAZOVI SADAŠNJOSTI

Razvijaju li se lideri u školi?