Katarina Bilonić

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Katarina Bilonić dugi niz godina radi u obrazovanju, u Hrvatskoj i inozemstvu. Trenutno je zaposlena u Agenciji za mobilnost i programe kao voditeljica Odjela za visoko obrazovanje. Bavi se internacionalizacijom sustava visokog obrazovanja, a u svome je radu posebno orijentirana na suradnju s trećim zemljama. U njezinu je djelokrugu rada i promocija visokog obrazovanja Republike Hrvatske u inozemstvu. Prati i analizira europske i nacionalne obrazovne politike, sudjeluje u međunarodnim i nacionalnim radnim skupinama, autorica je stručnih članaka. Omogućavajući financiranje kvalitetnih EU projekata u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta iskreno vjeruje da pridonosi stvaranju boljeg društva.

Tema predavanja: Erasmus+ u novom formatu

Sažetak: Program Erasmus+ najveći je i najuspješniji program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. 2021. godine zakoračili smo u novu generaciju ovog programa koja, uz veći budžet i više prilika za mobilnost osobama s manje mogućnosti, nastavlja studentima, učenicima, nastavnicima, mladima i mnogim drugima pružati mogućnosti za mobilnost i partnerstva s inozemnim organizacijama. Osim toga, izvrsne prilike za mlade poput volontiranja u Hrvatskoj i inozemstvu podržane su kroz program Europske snage solidarnosti. Za provedbu ovih programa u Hrvatskoj nadležna je Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU).

10:30 - 11:00

Subota 11.12. - VJEŠTINE BUDUĆNOSTI, IZAZOVI SADAŠNJOSTI

Erasmus+ u novom formatu