Ksenija Ranogajec Benaković i Tena Benaković

Udruga Vjetar u leđa

Ksenija Ranogajec Benaković, psiholog, ECHA specialist in gifted education, radi u području predškolske psihologije već 32 godine. Darovitom djecom bavi se već 15-tak godina, kroz rad u matičnom vrtiću "Mali princ" te kroz Udrugu Vjetar u leđa, čija je potpredsjednica. Kroz udrugu sudjeluje u kreiranju radionica za darovitu djecu te seminara i predavanja za roditelje, odgajatelje, nastavnike i stručne suradnike. Vanjski je suradnik Filozofskog fakulteta u Zagrebu te je uključena u trening za trenere pri Radboud University u Nizozemskoj.

Tema: Podbačaj darovite djece i kako ga spriječiti

Sažetak: Podbačaj darovitih učenika definira se kao značajno odstupanje između očekivanog i stvarnog postignuća djece. Da bi se moglo govoriti o podbačaju, odstupanje ne smije biti rezultat dijagnosticiranih poteškoća u učenju te mora trajati duže vremensko razdoblje (Reis and McCoach, 2000). Podbačaj izaziva frustraciju kod roditelja, nastavnika i stručnjaka (Collangelo, 2003; Renzulli, Reid & Gubbins, 1991) jer je teško razumjeti kako djeca sa iznimnim mogućnostima mogu imati tako loš rezultatu u školi, odbijati pisati domaće zadaće i ulagati trud u školske uratke (Baslanti & McCoache, 2006). Iako je populacija djece koja podbacuje u školi vrlo raznolika, veći broj autora slaže se da su neki od dominantnih uzorka podbačaja: pad motivacije za učenje, nerazvijene vještine samoregulacije učenja i nedovoljno razvijene izvršne funkcije, što dovodi do pada samopouzdanja vezanog uz vlastite akademske sposobnosti. Kroz ovo predavanje prezentirat ćemo program „Spice“, kreiran za razvoj vještina samoregulacije učenja i izvršnih funkcija. Program je bazično namijenjen učenicima viših razreda osnovne škole, ali je primjenjiv, uz neke izmjene, i za nešto mlađu populaciju osnovnoškolaca, te za učenike srednje škole.

10:00 - 10:30

Subota 11.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Podbačaj darovite djece i kako ga spriječiti