Zrinka Maras i Maja Kralj

Prirodoslovna škola Split

Maja Kralj, magistra psihologije. U svom kratkom radnom stažu uvela je brojne inovativne aktivnosti u rad s učenicima poput Tjedna mozga, Dana mentalnog zdravlja te kolumne CognitUM i Automata podrške. U slobodno vrijeme voli glazbu i ples i rekreativne tjelesne aktivnosti te usavršavanja poput edukacija iz polja kliničke psihologije.

Zrinka Maras, magistra edukacije Hrvatskog jezika i književnosti i Engleskog jezika i književnosti. Sudski je tumač za engleski jezik te je duži niz godina radila u školi stranih jezika. Od 2020. radi kao nastavnica Hrvatskog jezika u Prirodoslovnoj školi Split te je pokrenula digitalni školski list Flora kao i njegovu digitaliziranu verziju. U slobodno vrijeme uživa u izradi kreativnih projekata te u edukacijama, razvijanju vještina grafičkog dizajna i sl.

Tema: Automat podrške ili moć pozitivne riječi

Sažetak: Automat podrške izvannastavna je aktivnost započeta u sklopu Dana mentalnog zdravlja 2021. Cilj aktivnosti je učenicima pružiti izvor kontinuirane emocionalne podrške. Učenici su u sklopu projekta sudjelovali u izradi automata i time dodatno razvijali socioemocionalne vještine i vještine rada u timu. Osim izrade automata, učenici su u sklopu nastave Hrvatskog jezika i Sata razrednog odjela sudjelovali u izradi poruka podrške i ohrabrenja koje korisnik automata dobije kad se njime rukuje. Prednost ove aktivnosti je činjenica da se automat može trajno koristiti i time ostvarivati svoju primarnu svrhu- pružanje anonimne podrške učenicima. Uz to, automat je višenamjenski jer se, zbog specifičnog mehanizma rada, može koristiti tematski npr. u vrijeme adventa, Uskrsa i drugih prigodnih prilika. Na kraju svakog radnog dana automat se iznova puni novim porukama čime se osigurava njegov neprekidni rad. Automat se pokazao kao nekonvencionalno i inovativno sredstvo koje je u kratkom vremenu steklo veliku popularnost među učenicima i djelatnicima. Na samome predavanju predstaviti ćemo Automat podrške i kratko razjasniti psihološku pozadinu uloge verbalne pohvale u samopoimanju.

14:30 - 15:00

Petak 10.12. - UČENIČKI PROJEKTI KOJE VRIJEDI VIDJETI

Automat podrške ili moć pozitivne riječi