Marija Didović i Ante Gašpardi

OŠ Josip Pupačić Omiš i OŠ Blatine-Škrape

Marija Didović, prof. glazbene kulture, učitelj savjetnik, zaposlena je u Osnovnoj školi „Josip Pupačić“. Kontinuirano sudjeluje u koordinaciji i organizaciji različitih školskih projekata a svoja znanja i stečena iskustva u radu s djecom iz područja glazbene kulture prenosi na stručnim skupovima na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.  Voditeljica višestruko nagrađivane školske dječje klape "Bepo", projekta Školske himne, projekta Dječjeg školskog festivala, radionice Klapsko pjevanje te kviza Glazba i tradicija u okviru erasmus+ projekta "My homeland, my people, my tradition".  Sudionica projekta Digitalna pismenost – ključna vještina za život u 21. stoljeću. Autorica je rada  "Creative arts as a path to inclusion"  pri AMPEU. Sa dječjom klapom "Bepo" sudjeluje u različitim radio i Tv emisijama. Dobitnica je  i osobnih nagrada za iznimno uspješan višegodišnji pedagoški rad. Voditeljica je Stručnog aktiva glazbene kulture te član  školskog Tima za kvalitetu i razvojnog plana škole.

Ante Gašpardi, prof. glazbene kulture, učitelj savjetnik, zaposlen je u OŠ "Blatine-Škrape". Dugogodišnji suautor udžbenika glazbene kulture za osnovnu školu, te digitalnih obrazovnih sadržaja za više izdavačkih kuća na području obrazovanja. Svoja znanja i stečeno iskustvo u radu s djecom kao i u domeni računalnog glazbenog stvaralaštva prenosi na edukacijama državne i županijske razine kao vanjski suradnik AZOO-a a suautor je i znanstvenog rada na području e- obrazovanja.

Tema: Kako vibrira moja okolina

Sažetak: Projekt je nastao iz ideje da učenici viših razreda osnovne škole osvijeste zagađenja bukom u suvremenom životnom okruženju a namjena ovog rada je odgojiti učenika u smjeru društveno angažiranog građanina.  Učenici su dobili zadatak da uz pomoć aplikacije za mjerenje jačine zvuka na smartphoneu snime uzorke različite zvučne kulise. Uzorke zvuka su trebali snimiti u tri različita okruženja: u svom domu, u prirodi i u gradskom okruženju ili shopping centru.

Uzorke zvukova su trebali postaviti u google classroom sa naznakom okruženja.  Nakon prikupljenih podataka učenici su zamoljeni da anonimno ispune forms upitnik. Pitanja koja su im postavljena trebala su dovesti do pretpostavljenih teza: jačina zvuka u gradskom okruženju veća je od one snimljene u prirodi. Zvučna slika iz učeničkih domova mogla bi biti dvojaka.    Dobivene rezultate učitelji će predstaviti učenicima na satovima glazbene kulture i potaknuti raspravu među učenicima te ih potaknuti da sami dođu do određenih zaključaka istraživačkog rada.

11:30 - 12:00

Subota 11.12. - UČENIČKI PROJEKTI KOJE VRIJEDI VIDJETI

Kako vibrira moja okolina