Marija Jurišić Šarlija i Manuela Brnčić Dadić

Zdravstvena škola Split

Marija Jurišić Šarlija zaposlena je u Zdravstvenoj školi u Splitu od 2009. kao nastavnica matematike i fizike. Napredovala u zvanje savjetnika, a tri puta nagrađivana je kao jedna od 500 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika RH i odabrana za 2021/2022. godinu za Microsoft Innovative Educator Expert. Uključena u timski rad u planiranju projekata na školskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Redovito objavljuje digitalne obrazovne sadržaje i stručne članke, održava radionice i predavanja na svim razinama.

Manuela Brnčić Dadić zaposlena je u Obrtno tehničkoj školi u Splitu od 2006. kao nastavnica matematike. Aktivno sudjeluje u raznim edukacijama i stručnim usavršavanjima, pruža kolegijalnu podršku te educira kolege nizom radionica i predavanja na svim razinama. Objavljuje stručne članke, metodičke preporuke i digitalne obrazovne sadržaje. S ciljem popularizacije znanosti sudjeluje u raznim projektima ( Festival znanosti, Dan broja pi, Večer matematike…) na svim razinama.

Tema: Novo ruho poučavanja

Sažetak: Moderno poučavanje podrazumijeva učenika kao aktivnog sudionika nastavnog procesa, a to nam omogućavaju inovativne nastavne metode i strategije poučavanja. One pripremaju učenike za cjeloživotno obrazovanje, potiču ih na samostalan rad, preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje, razvijanje kritičkog mišljenja i socijalnih vještina. Predavanjem ćemo prezentirati primjere korištenja inovativnih metoda (insert tehnika, vođeno čitanje, razmisli – zapiši – podijeli, kategorizacija, KWL, mentalne mape, Frayerov model, metoda 3-2-1, tablica usustavljivanja) uz uporabu IKT-a (Padlet, Miro, One Note). Dinamici nastave pridonose mnogi interaktivni kvizovi. Biti će prezentirani interaktivni listići kreirani u alatima Liveworksheets i Wizer.me, primjeri kviza izrađeni u Wordwallu, Quizizzu  i Google Formsu koji su izvrsni za vrednovanje kao učenje i vrednovanje za učenje. Navedene nastavne metode i strategije potiču kreativnost učenika i nastavnika, a nastavnici koji ih koriste u poučavanju bolji su poticatelji kreativnosti svojih učenika od nastavnika koji još uvijek koriste tradicionalan način poučavanja. Primjena inovativnih metoda pridonosi i kvaliteti nastave u kojoj je aktivnije sudjelovanje učenika, veći interes za nastavni predmet, bolja komunikacija i radna atmosfera. U kombinaciji s e-učenjem omogućeno je dodatno poboljšanje nastavnog procesa u kojemu dominira učenik i njegove aktivnosti uz mentorstvo nastavnika.

15:00 - 15:30

Petak 10.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Novo ruho poučavanja