Marija Jurišić Šarlija i Mirjana Gaćina Bilin

Zdravstvena škola Split

Marija Jurišić Šarlija nastavnica matematike i fizike u Zdravstvenoj školi Split, napredovala je u zvanje savjetnika. Tri puta odabrana kao jedna od 500 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika u RH te kao Microsoft Innovative Educator Expert. Uključena u timski rad, u planiranje projekata na školskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Redovito objavljuje obrazovne sadržaje i stručne članke, održava radionice i predavanja na svim razinama.

Mirjana Gaćina Bilin, po struci profesorica matematike i informatike, zaposlena je u Zdravstvenoj školi Split, napredovala u zvanje mentora. U školi je imenovana za administratoricu resursa, ispitnu koordinatoricu za državnu maturu te e-škole koordinatoricu. Pohađala je i završila niz radionica i tečajeva. U školi vodi izvannastavnu aktivnost „Mladi web dizajneri“ te sudjeluje u nizu projekata s ciljem popularizacije znanosti, zdravlja i baštine.

Tema: Lepeza projekata

Sažetak: Brzi razvoj znanosti i tehnologije zahtijeva efikasniji, brži način prenošenja i usvajanja znanja. Jedna od uspješnijih i popularnijih nastavnih metoda je projektna nastava jer je primjenjiva u svim vrstama nastave, osobito pri učenju interdisciplinarnih tema i sadržaja, u izvannastavnim aktivnostima, a neizostavna je u radu s darovitim učenicima. Svrha projekata je potaknuti učenike da se angažiraju i povežu u nečemu što vole ili u čemu su strastveni. Niz godina u školi imamo izvannastavnu grupu „Mladi istraživači“. U ovakvom okruženju učenici imaju priliku izraziti svoju kreativnost, inovativnost, testirati pretpostavke, isprobati moguća rješenja i slobodno istraživati. U konačnici postaju aktivni sudionici vlastitog razvoja. Razvijaju generičke kompetencije, komunikacijske i socijalne vještine, uče se obuhvatnije razmišljati. Kako bi učenicima približili znanost i zainteresirali ih, u našoj školi organiziramo „Dane prirodoslovlja“ gdje se prezentiraju znanstveni sadržaji na popularan način. Cijela smotra zamišljena je kao niz predavanja, radionica i izložbe učeničkih radova.

Kroz  izlaganje predstavit ćemo prošlogodišnje Dane prirodoslovlja (Žene u znanosti) te pet realiziranih projekta iz području poduzetništva i medijske pismenosti  – RoboArt, Kesica- potresica, Znanjem protiv zagađenja, Zadruga Farmić i ZDRAVmedia. Ovim izlaganjem ponudit ćemo i kvalitetna rješenja u realizaciji projektne nastave na daljinu te lepezu promišljeno odabranih digitalnih alata koji učeničkim idejama  otvaraju nove mogućnosti.

17:00 - 17:30

Subota 11.12. - PROJEKTI - ALATI ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

Lepeza projekata