Marijana Petrić Maršić i Tanja Laušić

Obrtna tehnička škola Split, Osnovna škola Meje

Marijana Petrić Maršić je zaposlena u Obrtnoj tehničkoj školi na radnom mjestu stručne suradnice-psihologinje. 2016. je napredovala u zvanje mentorice. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća nastavnika psihologije i stručnih suradnika psihologa u srednjim školama za Splitsko-dalmatinsku županiju. Koordinatorica je povjerenstva za kvalitetu. Članica je povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata u postupku zapošljavanja. Od 2021. je zaposlena i na poslovima uspostavljanja Regionalnog centra kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva. Osim rada u odgoju i obrazovanju, radi i u udrugama Mentor i Claritudo - bavi se savjetodavnim i psihoterapijskim radom te radioničkim radom s odraslima i djecom u razvojnom riziku. Jedna je od savjetovatelja pri Centru za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta u Splitu. Svoj savjetodavni rad temelji na dugogodišnjem iskustvu te edukacijama na području psihoterapijskih pravaca: realitetna terapija, NLP, BKT.

Tanja Laušić je zaposlena u osnovnoj školi Meje kao stručni suradnik psiholog. 2017. godine je napredovala u zvanje mentorice. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika psihologa osnovnih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Od 2019. članica je stručnog Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog razvoja djeteta pri Upravnom odjelu Splitsko-dalmatinske županije. Sudjelovala je u brojnim projektima i edukacijama u području obrazovanja. Članica je Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivnu terapiju.

Tema predavanja: „Strategije rješavanja problema“

Sažetak: Učinkovito baratanje strategijama rješavanja problema kao i sami proces rješavanja problema u današnjem vremenu brzih promjena postaje sve neophodniji alat za brzo i adaptivno odgovaranje zahtjevima okoline. Cilj ovog predavanja je upoznati se s procesom rješavanja problema kao i mentalnim procesima koji se pri tome aktiviraju. Osvještavajući „zamke“ u kojima proces može zapeti, učimo kako optimizirati upotrebu strategija rješavanja problema. Upoznavajući se sa strategijama kojima možemo pristupiti rješavanju problema (bilo kojih) također ubrzavamo vlastiti proces pronalaženja rješenja, donošenja odluka i validiranja ponašanja. Općenito su kritički način promišljanja i rješavanje problema vještine koje današnji učenici trebaju što prije usvojiti. Kako organizirati nastavni proces da se potakne razvoj tih vještina? Upotrebom određenih tipova zadataka svaki nastavni sadržaj može se preoblikovati u problemsku nastavu koja potiče razvoj vještina kritičkog razmišljanja te vještina rješavanja problema.

11:30 - 12:00

Petak 10.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Strategije rješavanja problema