Marin Urlić

Stručnjak za pripremu i provedbu EU projekata; CEDRA Split

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Splitu i deset godina rada u privatnom sektoru prebacio se u vode EU fondova i civilnog sektora. U zadnjih šest godina je bio član projektnog tima koji je napisao veliki broj uspješnih nacionalnih, EU i međunarodnih projekata. Među njima se ističu projekti iz ESF, ERDF i Erasmus+ fondova na kojima je radio kao voditelj projekta, predavač, edukator i voditelj mladih. Trenutno radi kao voditelj međunarodnog projekta „TASKFORCOME“ iz programa Interreg Central Europe te kao predavač u projektima ESF-a.

Vrijedno iskustvo je stekao kao predavač kolegija na visokoj školi Aspira u Splitu i pri drugim ustanovama. Kada se uspije izvući iz EU fondova možete ga pronaći kako uživa na Mosoru i po drugim planinama na visokim nadmorskim visinama.

Tema predavanja: Od ideje do provedbe projekta

10:30 - 11:00

Petak 10.12. - PROJEKTI - ALATI ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

Od ideje do provedbe projekta