Marko Čupić

Osnovna škola Meje, Split

Marko Čupić radi kao učitelj savjetnik glazbene kulture u OŠ Meje i OŠ kneza Mislava u Kaštel Sućurcu.  Voditelj KUD-a, dječjeg zbora i mandolinskog orkestra u OŠ Meje te radi s darovitim učenicima kao voditelj orkestra pri crkvi sv. Luke, u Dubravi. Član Radne skupine za Glazbenu kulturu za provođenje cjelovite kurikularne reforme. Višegodišnji član stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika kao i član povjerenstava za napredovanje odgojno- obrazovnih radnika. Redoviti sudionik i predavač na stručnim skupovima, seminarima i savjetovanjima. Autor digitalnih nastavnih materijala i videolekcija za predmet glazbena kultura te redoviti sudionik na smotrama dječjeg stvaralaštva, glazbenih i dječjih natječaja.

Tema:  Od glazbene k digitalnoj kreativnosti u osnovnoj školi

Sažetak: Svaki čovjek posjeduje kreativne sposobnosti te je potencijalni stvaratelj. Obzirom da su djeca jako kreativna i stvaralački usmjerena kreativnost predstavlja važan čimbenik kojim se unapređuje suvremena nastava. Doživljaj glazbe povezan sa sudjelovanjem u različitim oblicima glazbenih aktivnosti vodi dijete k stvaralačkom i kreativnom izražavanju putem glazbe. Od najranije dobi putem komunikativne muzikalnosti preko školskog sustava odgoja i obrazovanja kreativnost se može transferirati u neke buduće sfere i životna područja. Glazbene aktivnosti koje razvijaju konvergentno mišljenje svrstavaju se u reproduktivne, natjecateljskog su duha i određene su notnim zapisom. Divergentno mišljenje putem improvizacije razvijaju stvaralačke aktivnosti. Implementacija glazbenih aktivnosti s informacijsko- komunikacijskom tehnologijom trasira put razvoja glazbeno- digitalne kreativnosti. Istraživanjem provedenim među učiteljima glazbene kulture Splitsko- dalmatinske županije, utvrđeno je da razvoj kreativnosti smatraju važnijim od preciznosti interpretacije glazbe. Uglavnom provode aktivnosti glazbenog stvaralaštva te se u provođenju služe digitalnim alatima. Učitelji smatraju da se glazbenom stvaralaštvu treba posvetiti veća pažnja u odgojno- obrazovnom procesu.

17:00 - 17:30

Subota 11.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Od glazbene k digitalnoj kreativnosti