Matea Dorčić

Splitsko-dalmatinska županija
Matea Dorčić,  dipl.iur., nakon višegodišnjeg rada u privatnom sektoru 2014.g. počela s radom u Splitsko - dalmatinskoj županiji u UO za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove. Tri godine radila na provedbi europskih projekata koje krajem 2016.g. zamjenjuje radom u UO za turizam i pomorstvo. Bila je Voditeljica pododsjeka za granice pomorskog dobra, planiranje i održavanje i ekologiju mora, a od 2021. godine stupila na dužnost pročelnice UO za turizam i pomorstvo SDŽ. Suosnivačica i voditeljica projekta "Pomorsko je dobro" osnovanog s ciljem transprentnijeg, odgovornijeg i učinkovitijeg upravljanja i valorizacije pomorskog dobra, podrške jedinicama lokalne samouprave, uvođenja reda nad korištenjem tog vrijednog resursa, kao i njegove zaštite i očuvanja.
Tema: Pomorsko je dobro
Sažetak: Projekt je tijekom 2020. godine dobio najprestižniju stručnu nagradu u Hrvatskoj - Grand PRix 2020 u kategoriji odnosa s javnošću u regionalnoj i lokalnoj samoupravi koju svake godine dodjeljuje Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ). U sklopu projekta formiran je web portal koji sadrži prvi u Hrvatskoj objedinjeni Informacijski sustav za evidenciju pomorskog dobra u Splitsko-dalmatinskoj županiji te online aplikaciju za prijavu devastacija pomorskog dobra. Realizacija projekta "Pomorsko je dobro" značajno pridonosi transparentnosti rada UO za turizam i pomorstvo SDŽ, senzibilizaciji javnosti o potrebi očuvanja okoliša i posebno pomorskog dobra kao vrijednog prirodnog resursa te potiče građanski aktivizam i jača povjerenje građana u nadležne državne institucije.
12:30 - 13:00

Petak 10.12. - PROJEKTI - ALATI ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

Pomorsko je dobro