Menachem Nadler

Ministry of Education - Israel

Nakon magisterija na University of Derby (Područje studija Informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju) vratio se u Izrael i nastavio karijeru u obrazovanju. Od 2014.
voditelj je  Odjela za darovitu i izvrsnu djecu pri Ministarstvu obrazovanja države Izrael, čime je na čelu najnaprednijeg i najsveobuhvatnijeg svjetskog sustava brige za darovitu djecu.
Od samih početaka rada Centra izvrsnosti SDŽ svojim je savjetima pomogao stvaranju programa za izvrsne i darovite u SDŽ.

11:30 - 12:00

Petak 10.12. - VJEŠTINE BUDUĆNOSTI, IZAZOVI SADAŠNJOSTI

Do gifted children need gifted teachers?