Mirjana Gaćina Bilin i Mirjana Kamber

Zdravstvena škola Split i Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku

Mirjana Gaćina Bilin, po struci profesorica matematike i informatike, zaposlena je u Zdravstvenoj školi u Splitu, napredovala je u zvanje mentora. U školi je imenovana za administratora resursa, ispitnu koordinatoricu za državnu maturu te e-škole koordinatoricu. Organizator je i voditelj projekata "Stazom zdravlja do znanja" te "Šumsko blago", a u školi vodi izvannastavnu aktivnost „Mladi web dizajneri“ te sudjeluje u nizu projekata (Večer matematike, Festival znanosti, Festival matematike, Sigurnost na internetu, Hour of code, Medijska pismenost,...) s ciljem popularizacije znanosti, zdravlja i baštine. Bila je predavač na brojnim radionicama, webinarima i konferencijama na županijskoj i državnoj razini. Dobitnica je nagrade MZO za najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike. Pohađala te završila niz radionica i tečajeva, voli svoj posao, rad s djecom, nova iskustva, dobro društvo i pozitivnu energiju.

Mirjana Kamber, po struci profesorica povijesti i filozofije, zaposlena je u Tehničkoj školi za strojarstvo i mehatroniku u Splitu, napredovala je u zvanje mentora. Sudjeluje u organizaciji i provedbi projekata "Sjećanje na žrtve holokausta" i "Šumsko blago" te je voditelj projekata "Ne zaboravimo Vukovar" i "Održivi razvoj - zelena škola". Redovito se stručno usavršava. Projektnom nastavom nastoji približiti povijest učenicima te razbiti predrasude o faktografskom učenju ovog predmeta.

Tema: „Skriveno blago Marjana našega“

Sažetak:  Ovim izlaganjem želimo podijeliti pozitivno iskustvo stečeno u izazovnim vremenima uzrokovanim trenutnom pandemijom. Sudionici će imati priliku zaigrati i nagradnu igru. U suradnji s Centrom izvrsnosti SDŽ, pokrenuli smo pravu malu edukacijsku avanturu. Projekt pod nazivom "Šumsko blago" u sebi sadržava baš sve što zabavnom učenju treba. S projektom Šumsko blago (Skrivena blaga mista moga) Zdravstvena škola je osvojila prvu nagradu stručnog žirija u kategoriji srednjih škola.

Razmatrajući nepokretnu baštinu Splita, odlučili smo istražiti manje poznatu marjansku crkvicu Gospu od Sedam Žalosti i predstaviti je cjelokupnoj javnosti nizom kreativnih uradaka: web stranicom, kratkim igranim filmom (možete ga pogledati na poveznici: https://bit.ly/MARJANSKA-GOSPICA-FILM), brošurom, plakatima, logom, straničnicima i suvenirima (melemom, medaljonima i magnetima).

Kako se priča razvijala, što je sve izraslo iz ovog projekta te informacije o samoj crkvici kao i marjanskoj baštini možete saznati istražujući web stranicu projekta:

https://bit.ly/WEB-STRANICA-ŠUMSKO-BLAGO koja je nastala u aplikaciji WIX, bez prethodnog programerskog iskustva.

Pri tom su gotovo sve projektne aktivnosti organizirane i realizirane u virtualnom okruženju. Uistinu je samo malo potrebno da bi se učenike motiviralo na samostalno istraživanje, suradnju i učenje.

Nadamo se da će vam biti zanimljivo otkrivajući što sve skriva Marjanska šuma. Vjerujem i da ćete barem na kratko odlutati u jedan drugi, paralelni svemir i poželjeti i sami otići u šumu, potražiti ovu crkvicu te pronaći na njoj i tajne koje nose mnogobrojne dirljive poruke o ljudskoj patnji, vjeri i nadi...

11:00 - 11:30

Petak 10.12. - UČENIČKI PROJEKTI KOJE VRIJEDI VIDJETI

Skrivena blaga Marjana našega