Mislav Balković

Visoko učilište Algebra

doc.dr.sc. MISLAV BALKOVIĆprof.v.š. 

DEKAN VISOKOG UČILIŠTA ALGEBRA

Mislav je od 1998 vezan uz područje obrazovanja, a od 2000 je stalno zaposlen u učilištu Algebra na mjestu ravnatelja gdje pokreće i sudjeluje u izvođenju ključnih razvojnih projekata učilišta Algebra. Fokus mu se od 2007 godine usmjerava na izgradnju visokog učilišta Algebra i njegovih studijskih programa i sustava osiguravanja kvalitete. Kao dekan visokog učilišta od 2008 godine postaje i aktivno uključen u inicijative koje promiču i izgrađuju obrazovanje na svim razinama. Radio je na Strategiji obrazovanja i znanosti, trenutno je član ili je bio član niza stručnih tijela poput; Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologiju (2010-2016), povjerenstva za uspostavu HKO, povjerenstva za izradu Zakona o obrazovanju odraslih, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju itd, te je dopredsjednik Hrvatske udruge poslodavaca u obrazovanju (HUP-UPO), član izvršnog odbora HUP-a i član Akreditacijskog savjeta AZVO. Mislav je u tri mandata bio predsjednik sektorskog vijeća za elektrotehniku i računarstvo (2009-2021), a sve ove pozicije uvijek vidi kao priliku da u Hrvatskoj pomogne stvoriti konkurentno okruženje u kojem vrijedi živjeti i raditi. Mislav je nepopravljivi optimist koji vjeruje kako su rezultati na poslovnom ili privatnom planu proporcionalni uloženoj vjeri u uspjeh, strasti i radu.

Tema predavanja: Obrazovanje kakvo trebamo i kakvo zaslužujemo

Kroz ovo predavanje bit će prikazano kako obrazovanje utječe i kako će utjecati u budućnosti na kvalitetu našeg života te obrnuto, kako razina razvijenosti društva utječe na kvalitetu obrazovanja. Iz iskustva organizacije koju vodi, Mislav će prezentirati pristupe i sustav vrijednosti te njegove učinke na razvoj obrazovne ustanove, sve kako bi ukazao na mogućnosti utjecaja i odgovornost svakog pojedinca uključenog u obrazovanje. Bit će prezentirani aktualni primjeri dobre prakse obrazovnih pristupa koji bi mogli pomoći svakome od uključenih kako bi se inspirirali i potencijalno novom svježinom pomogli razvoju našeg društva.

16:40 - 17:10

Petak 10.12. - VJEŠTINE BUDUĆNOSTI, IZAZOVI SADAŠNJOSTI

Obrazovanje kakvo trebamo i kakvo zaslužujemo