Natalija Ćurković

NCVVO

Dr.sc. Natalija Ćurković, viša stručna savjetnica

Istraživačko-razvojni odjel

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Natalija Ćurković je viša stručna savjetnica u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, u istraživačko-razvojnom odjelu. Doktorirala je edukacijsku psihologiju na Sveučilištu u Zagrebu, a tijekom doktorskog studija provela je jednu godinu na Sveučilištu Massachusetts Amherst, nakon čega je kao postdoktorand radila godinu dana na Sveučilištu Cornell. Predaje na tri kolegija iz učenja, pamćenja i evaluacije na Sveučilištu u Zagrebu.

Tema predavanja: „Tko je najuspješniji pri procjeni matematičke darovitosti?“

Darovitost učenika mogu procjenjivati učitelji, roditelji, vršnjaci ili sami učenici.  Ključno pitanje za praktičare i istraživače u polju darovitosti jest čija procjena je najpreciznija. Kroz ovo predavanje razjasnit ćemo korisnost upotrebe više različitih metoda i izvora procjene prilikom utvrđivanja darovitosti, posebno kada su vrijeme i resursi ograničeni.

16:00 - 16:30

Subota 11.12. - VJEŠTINE BUDUĆNOSTI, IZAZOVI SADAŠNJOSTI

Tko je najbolji u procjeni darovitosti: učitelji, roditelji ili vršnjaci?