Nela Dželalija

3. gimnazija Split

Nela Dželalija zaposlena je u III. Gimnaziji u Splitu kao profesor fizike. Imala je sreću, a s time i veliku obavezu, dobiti vrlo marljive i darovite učenike uvijek željne novih spoznaja u području prirodnih znanosti, a posebno u polju fizike. Od samog početka pa sve do danas radi s darovitim učenicima, koji na svim razinama natjecanja postižu zavidne rezultate.

Tema: Individualni i timski rad s darovitima

Sažetak: Poticanje izvrsnosti i rad s darovitim učenicima važan je zadatak nastave fizike, ali se postavlja pitanje kako raditi s darovitim učenicima: individualno ili timski? U predavanju će se dati osvrt na individualni rad s darovitim učenicima te njihovu pripremu za natjecanja u znanju iz fizike. Također će se opisati aktivnosti učenika i nastavnika u primjeru rada s timom darovitih učenika i njihova priprema za međunarodno natjecanje u području istraživanja elementarnih čestica. Ovakva istraživačka nastava omogućuje darovitim učenicima srednjih škola vrlo rano upoznavanje autentičnog istraživačkog rada kao i djelomično uključivanje u takva istraživanja, pri čemu se produbljuje i suradnja srednjih škola s istraživačkim ustanovama, što se u Kurikulumu nastave fizike i preporuča. Važno je istaknuti kako samo daroviti učenici mogu odgovoriti izazovima i pripremi za državna i međunarodna natjecanja jer su potrebni veća samostalnost, brzo usvajanje i razumijevanje novih pojmova te visoka motiviranost što su glavna obilježja darovitih učenika. Posebnost rada s darovitima je što napredak ne ostvaruju samo učenici već i mentori.

11:30 - 12:00

Subota 11.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Individualni i timski rad s darovitima