Nina Pavlin-Bernardić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić
Odsjek za psihologiju
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nina Pavlin-Bernardić više je godina bila predstojnica Katedre za školsku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Drži nastavu iz kolegija iz područja psihologije obrazovanja i metodike nastave psihologije te je tijekom svog rada držala i kolegij o psihologiji darovitih. U znanstvenim istraživanjima se bavi kognitivnim i motivacijskim aspektima učenja matematike i prirodnih znanosti, nadarenim učenicima, a u posljednje vrijeme i psihološkim aspektima igara u virtualnoj stvarnosti.

Tema predavanja: Video igre: bauk ili pomoć u razvoju vještina za budućnost?
Istraživanja pokazuju da čak preko 80% djece u Hrvatskoj igra video igre svaki dan, a mnogi učitelji i roditelji su zabrinuti zbog njihovog mogućeg utjecaja na agresivnost, socijalnu izolaciju ili razvoj ovisnosti. No, brojna istraživanja ukazuju na pozitivne aspekte igranja takvih igara, kao što su razvoj prostorne inteligencije, matematičko-logičke inteligencije, percepcije ili brzine reakcije. U ovome će predavanju biti riječi o tome kada se treba zabrinuti kod korištenja video igara, a što novija istraživanja pokazuju o tome na koje načine i kakve igre mogu pomoći darovitoj djeci i mladima u razvoju bitnih vještina te kako to u obrazovanju možemo koristiti.

14:00 - 14:30

Subota 11.12. - VJEŠTINE BUDUĆNOSTI, IZAZOVI SADAŠNJOSTI

Video igre: bauk ili pomoć u razvoju vještina za budućnost?