Nino Buić

ASOO

Nino Buić pomoćnik je ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Bio je uključen procese razvoja i modernizacije sustava strukovnog obrazovanja u RH, uvođenja inovacija u obrazovanju (osiguravanje kvalitete, razvoj kvalifikacijskog okvira, povezivanja s tržištem rada, natjecanja učenika, itd.) te razvoj ključnih strateških dokumenata. Tijekom profesionalne karijere vodio je i razvijao niz europskih projekata. Član je različitih tijela i predstavnik RH: EQAVET Steering Committee, Advisory Committee for VET, WorldSkills International i td.

Tema predavanja: WorldSkills Croatia

Natjecanja učenika strukovnih škola posjeduju veliki potencijal da budu vrijedan alat u promociji i podizanju atraktivnosti strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Agencija je razvila novi model natjecanja učenika strukovnih škola kao platforme za učenje, rad, istraživanje, inovacije i suradnju među nastavnicima i dionicima obrazovnog sustava, malog i srednjeg poduzetništva, gospodarstva općenito i šire društvene zajednice te za promociju znanja, vještina, proizvoda i usluga kako bi se ostvario sinergijski učinak na društvo.

11:00 - 11:30

Subota 11.12. - VJEŠTINE BUDUĆNOSTI, IZAZOVI SADAŠNJOSTI

WorldSkills Croatia