Olga Nerlović i suradnice

SŠ Ivana Meštrovića Drniš

Tema: „Bus znanja

Olga Nerlović nakon završetka Pedagoškog instituta u Ust-Kamenogorsku, Republika Kazahstan, radila je kao asistent u nastavi na Katedri više matematika na Istočnokazahstanskom Državnom sveučilištu. Nakon preseljenja u Hrvatsku, dugi niz godina radi u SŠ Ivana Meštrovića Drniš kao nastavnica matematike. Tijekom godina je ostvarila mnogobrojne regionalne i međunarodne projekte. U svojim projektima nastoji popularizirati matematiku te potaknuti djecu u uočavanju i primjenjivanju matematike u svakodnevnom životu. Smatra da je osnova svakog uspjeha kvalitetan timski rad.

Sažetak: Projekt ‘Bus znanja’ započeo je u rujnu 2019.godine i još uvijek traje. Osmislile su ga nastavnice matematike Olga Nerlović, Gabrijela Malenica i Zlata Bilandžija (SS Ivana Meštrovića Drniš); Mia Milun i Anastazija Pažanin (III. gimnazija) te Sanja Vitaljić, Karmen Šesnić i Sanda Ilić (II. gimnazija), a provode ga učenici tih škola. Pokretačka motivacija cijelog projekta leži u ideji da nikada nije kasno naučiti i saznati nešto novo te da te nove spoznaje možemo steći i u najobičnijoj svakodnevnoj životnoj situaciji kao što je vožnja autobusom. Naime, učenici ovih škola odlučili su svojim sugrađanima (a i šire, jer se radi o autobusnim linijama koje voze od Trogira do Omiša) pokazati aktualnost matematike u svakodnevnom životu i to izrađujući plakate zanimljivih tema, a ti se plakati onda voze u Prometovim autobusima na oglasnom prostoru. Osim što sami odabiru zanimljive i poučne teme, učenici potpuno samostalno, bez uplitanja mentora, osmišljavaju plakate, a posebno su kreativni prilikom završnog grafičkog oblikovanja. U grupnom radu razvijaju i timski duh, povezuju znanja iz različitih predmeta te su puni ideja koje onda na svima razumljiv način, ali ne oduzimajući na preciznosti, izražavaju na svojim plakatima.