Olgica Martinis

Agencija za odgoj i obrazovanje

Olgica Martinis nakon rada u osnovnim i srednjim školama u Zagrebu, prelazi na radno mjesto više savjetnice za kemiju 2008. godine. Područje rada i interesa je metodika nastave kemije. Na temelju iskustva pri organizaciji i provedbi stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika kemije, dio rada s učiteljima i nastavnicima kemije usmjerava prema radu s darovitim učenicima u STEM predmetima.

Tema: Hibridno poučavanje u radu s darovitim učenicima u STEM području

Sažetak: Poznato je u kojoj mjeri pandemija utječe na svakodnevni život čovjeka. Stoga smo usmjereni na potrebu prilagodbe novonastalim uvjetima u profesionalnom i osobnom okruženju. Jedan od izazova s kojim smo se susreli u uvjetima pandemije, odnosi se i na izvođenje nastave online prošle školske godine, povratak na nastavu uživo početkom ove nastavne godine te hibridni model poučavanja. Tijekom izvođenja nastave, posebnu pozornost treba obratiti na proces planiranja i programiranja nastave, odabir nastavnih strategija i vrednovanje učenika s posebnim potrebama. Stoga će tijekom izlaganja biti riječi o modelu hibridnog poučavanja sukladno potrebama darovitih učenika u STEM području. Nakon uvodnog teorijskog dijela, bit će riječi o primjerima iz prakse o načinima poučavanja darovitih učenika u STEM području tijekom pandemijskih uvjeta. Pretpostavlja se da će izlaganje motivirati učitelje i nastavnike na raspravu o potrebi primjene diferenciranih oblika rada i u uvjetima hibridnoga poučavanja darovitih učenika u STEM području.

12:30 - 13:00

Subota 11.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Hibridno poučavanje u radu s darovitim učenicima