Perislava Bešić Smlatić

Srednja škola Ivana Lucića, Trogir

Perislava Bešić-Smlatić, diplomirala pedagogiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zadru te magistrirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Radi u Srednjoj školi Ivana Lucića- Trogir te kao vanjski suradnik na Filozofskom fakultetu u Splitu. Sudjelovala je u nizu projekata. Bila je član radne skupine Logike za izradu kurikuluma, članica radne skupine za provođenje kurikularne reforme iz Etike, koordinatorica radne skupine iz Logike za izradu materijala za nastavu na daljinu. Dva puta je nagrađena kao jedan od najuspješnijih odgojno- obrazovnih djelatnika.

Tema: Učenje putem rješavanja problema i istraživačko učenje

Sažetak: Odgojno obrazovni proces temelji se na aktivnom učenju i poučavanju kojima se potiče učenik na samostalnu konstrukciju znanja. One su poticajne, zahtijevaju kod učenika višu razinu kognitivnog mišljenja, razvijaju generičke kompetencije. Metode aktivnog učenja, učenje putem rješavanje problema i istraživačko učenje polaze od iskustva učenika, omogućavaju primjenu znanja iz različitih područja, daju veliku autonomiju i aktivnost učeniku Učenje putem rješavanja problema počiva na problemskoj situaciji koju učenik ne može riješiti svojim trenutnim znanjem. On mora prepoznati problem te koristiti različite strategije pri njegovom rješavanju. Istraživačko učenje također polazi od problemske situacije. Nastavnik pitanjima dovodi učenika do istraživačkog pitanja/hipoteze. Istraživačko pitanje/hipoteza je temelj ovog učenja. Nakon njegovog određivanja učenici u grupi istražuju i dolaze do odgovora. Razlika između ova dva učenja sastoji se u tome što učenik kod rješavanja problema traži strategije, načine kako doći do rješenja, kod istraživačkog učenja problem motivira učenika.

11:00 - 11:30

Petak 10.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Učenje putem rješavanja problema i istraživačko učenje