Renata Tešija

Splitsko-dalmatinska županija

Renata Tešija mag.oec., diplomirala je na studiju Poslovnog upravljanja na sveučilištu Lynchburg u Virginiji, SAD. Po povratku u Hrvatsku, provela je dugi niz godina na rukovodećim pozicijama u privatnom sektoru.  Trenutno zaposlena  kao  Stručni suradnik u turizmu  pri U.O. za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije te je autor i voditelj projekta Dalmacija storytelling destinacija. Operativno sudjeluje u nizu drugih projekata vezanih za posebne oblike turizma s fokusom na prezentaciju i interpretaciju kulturne i prirodne baštine, koju je  specijalizirala kroz studij Turizma i Hotelijerstva pri Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Cjeloživotno obrazovanje nastavlja na brojnim domaćim i inozemnim konferencijama  vezanim za kulturnu i prirodnu baštinu kao sudionik, predavač i panelist stavljajući u fokus teme revitalizacije kulture baštine.

Tema: Dalmacija storytelling destinacija
Sažetak: Volite li dobru priču?  Izvrsno, jer  je Splitsko-dalmatinska županija prepuna neispričanih baštinskih priča. Priča koje tek trebate otkriti, a mi ćemo Vam pomoći da u svakom kutku naše županije  pronađete  autentičnu, povijesnu, avanturističinu, koloritnu, punu života,  hrvatsku, inspirativnu  i nadasve  emotivnu priču.
Dalmacija storytelling destinacija je predana podizanju kvalitete kulturne turističke ponude Splitsko-dalmatinske županije korištenjem storytelling metode pri prezentaciji i interpretaciji  baštine.  Ovim projektom želimo očuvati i prezentirati dalmatinsku kulturnu baštinu i doprinijeti  cjelogodišnjem turizmu Splitsko-dalmatinske županije.
Upravo zbog toga  provodimo niz slojevitih projektnih aktivnosti poput umrežavanja storytelling dionika u turizmu, kreiranje novih turističkih storytelling  proizvoda  i promocije,  a koje će u konačnici brendirati  Splitsko-dalmatinsku županiju kao storytelling destinaciju.
'Opipljivost' projekta će se vizualizirati kroz izradu web-stranice sa registrom priča i turističkih tura koje objedinjuju storytelling putem glumačkih trupa,  digitalnih tehnologija  i  interpretatora baštine. Web stranica je ujedno i platforma susreta svih dionika u turizmu i ljubitelja dobre priče, odnosno virtualan alat  uz pomoć kojeg će  turisti  jednostavnije otkrivati priče naših predaka.
12:00 - 12:30

Petak 10.12. - PROJEKTI - ALATI ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

Dalmatia Story telling