Ružica Đonlić

Moderatorica
Nakon završenog Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, 5 godina je radila kao profesor vjeronauka u odgojno obrazovnom sustavu. Posljednjih 5 godina zaposlenik je Caritasa Splitsko - makarske nadbiskupije gdje je obavljala više poslova, stručni suradnik Ureda socijalne službe, VD voditelj Skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja te Voditelj projekata Caritasa Splitsko - makarske nadbiskupije gdje sudjeluje u izradi i provedbi nacionalnih, EU i međunarodnih projekata. Od 2019. godine doktorandica je na doktorskom studiju Teološkog fakuteta Sveučilišta u Ljubljani, područje Zakonska i družinska terapijaOsnivač je Društva integrativne geštalt pedagogije te je u sklopu ESF projekta vodila radionice po metodi geštalt pedagogije za mlade s problemima u ponašanju te njihove obitelji. S obzirom na to da joj je hobi učenje, dodatno se educirala za praktičara ekspresivne art terapije te ima završen Međunarodni seminar iz Tematski centrirane interakcije (TCI) prema Ruth Cohn.